a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Termeni și condiții pentru comerț electronic (magazin online). Legislație

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Termeni și condiții pentru comerț electronic (magazin online). Legislație

Termeni și condiții pentru comerț electronic (magazin online). Legislație

Comerțul electronic „a explodat” în ultimii ani la fel cum a făcut-o și legislația în cazul acestui domeniu. Termenii și condițiile pentru sfera comerțului electronic au devenit esențiali și riguroși în cazul oricărei afaceri online.

Afacerile din domeniul comerțului electronic sunt importante prin prisma marketingului și a relațiilor dintre „magazin” și clienții care utilizează platforma/site-ul exclusiv prin mijloace electronice.

Fie că vorbim despre achiziția unor produse sau servicii, fie că vorbim despre simpla navigare a paginii de internet a magazinului electronic ne vom întâlni cu o serie de probleme juridice care trebuie evitate.

Miza este importantă datorită amenzilor mari și a posibilității de periclitare permanentă a relațiilor de afaceri, scăderea credibilității în rândul clienților ș.a.m.d.

Prin intermediul articolului ilustrăm o serie de aspecte juridice care prezintă interes pentru redactarea Termenilor și Condițiilor.

Simplist, Termenii și condițiile sunt o „proiectare” a unui contract încheiat între o companie și clienții, utilizatorii și furnizorii săi. Contractul în sine va stabili obligațiile de bază ale fiecărei părți.

 

1.Legislația aplicabilă

Fundamentul legislativ al comerțului electronic îl regăsim în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și normele de aplicare a acesteia. Această lege implementează Directiva 31/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).

Al doilea act normativ relevant, pentru protecția consumatorilor este O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii. Pentru identitate de rațiune, această lege implementează o directivă europeană, respectiv Directiva 83/2013 privind drepturile consumatorilor.

 

2.Prevederi importante din Legea nr. 365/2002

Relevante sunt dispozițiile art. 5 și 8 din actul normativ evocat.

Clienților trebuie să le fie adus la cunoștință în mod transparent, facil, direct, permanent și gratuit, o serie de informații minimale:

 • Numele sau denumirea entității de pe care este desfășurată activitatea;
 • Domiciliul sau sediul entității;
 • Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date la care magazinul poate fi contactat în mod direct și efectiv;
 • Numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care entitatea de pe care desfășurați activitatea este înscrisă în registrul comerțului sau în alt registru public similar;
 • Codul de înregistrare fiscală;
 • Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare (cum este cazul farmaciilor, spre exemplu);
 • Dacă desfășurați o activitate profesională reglementată (expert contabil, consultant fiscal, interpret, psiholog etc.) trebuie să prezentați titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care faceți parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei, precum și mijloacele de acces la acestea;
 • Tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoare adăugată, precum și a cuantumului acesteia;
 • Includerea sau nu în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;
 • Orice alte informații suplimentare pe care legea vă obligă să le puneți la dispoziție, dacă este cazul. Este vorba despre obligațiile de informare prevăzute în alte acte normative, cum ar fi OUG nr. 34/2014.

Informațiile enunțate supra trebuie să îmbrace o formă cât mai clară, vizibilă și permanentă.

În momentul încheierii contractului apar o serie de obligații suplimentare de informare.

În momentul în care clienții achiziționează un produs sau un serviciu prin intermediul website-ului, se va încheia un contract între magazin și respectivii clienți. Înainte de a plasa comanda, clientul trebuie să fie informat exprimate în mod clar, neechivoc și într-un limbaj accesibil:

 • Etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;
 • Dacă urmează să fie stocat contractul, după ce acesta este încheiat și dacă acesta este accesibil;
 • Mijloacele tehnice pe care le magazinul le pune la dispoziție clienților pentru identificare și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;
 • Limba în care se poate încheia contractul;
 • Codurile de conduită relevante la care magazinul a aderat, precum și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;
 • Orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Legea mai instituie și obligația de a pune la dispoziție clienților clauzele și condițiile generale ale contractului propus într-un mod care să permită acestora să le stocheze și să le reproducă.

 

3. Prevederi importante din OUG nr. 34/2014

Relevant este art. 6 care vine în sprijinul consumatorilor. Acesta se referă la cerințele de informare pentru contractele la distanță. Vor trebui furnizate următoarele informații clienților, într-un mod clar și inteligibil:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor oferite;
 • identitatea magazinului, respectiv a societății sau PFA-ului ori formei prin intermediul căreia desfășurați activitatea de comerț electronic;
 • adresa poștală la care este stabilit magazinul în cauză, precum și, dacă există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică la care poți fi contactat, pentru a permite astfel clienților să ia legătura rapid cu magazinul și să comunice în mod eficient. De asemenea, dacă magazinul acționează în numele altor persoane, este necesar să arătați și identitatea și adresa poștală a acestor persoane;
 • în cazul în care magazinul își desfășoară activitatea la o altă adresă decât cea prevăzută mai sus, trebuie să furnizați și această adresă și, dacă este cazul, trebuie să furnizați și adresa persoanei în numele căreia acționează magazinul, la care clientul poate trimite eventualele reclamații;
 • prețul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în avans, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poștale ori, dacă nu pot fi calculate în avans, mențiunea că acestea urmează să fie suportate de către client;
 • modalitățile de plată, livrare și executare, data până la care urmează să fie livrate produsele sau prestate serviciile și politica magazinului de soluționare a reclamațiilor;
 • în cazul în care există un drept de retragere (drept de retur) al clienților, trebuie să fie furnizate informații cu privire la condițiile, termenele și procedurile de exercitare ale acestui drept, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 34/2014, împreună cu un formular de retragere prin intermediul căruia clienții își pot exercita dreptul de retragere;
 • totodată, în cazul în care clienții trebuie să suporte anumite costuri rezonabile, în condițiile legii, ca urmare a exercitării dreptului de retragere, trebuie să fie informați în această privință;
 • în cazul în care clienții nu beneficiază de un drept de retrage sau își pierd dreptul de retragere, în condițiile legii, trebuie să fie informați cu privire la aceste aspecte;
 • informațiile cu privire la existența garanțiilor legale privind conformitatea produselor;
 • dacă este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată clienților, serviciile prestate după vânare și garanțiile comerciale acordate;
 • dacă este cazul, existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora;
 • dacă este cazul, durata contractului sau, în cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată sau care urmează a fi prelungite în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv eventualele penalitățile aplicabile;
 • dacă este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care le revin clienților conform contractului;
 • dacă este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea magazinului;
 • dacă este cazul, funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital;
 • dacă este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care aveți cunoștință;
 • existența posibilității și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor.

 

4. Concluzii

Considerăm că redactarea corectă a Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului/platformei web devine imperativă în contextul legislativ extrem de aspru care stabilește sancțiuni severe.

În opinia noastră, documentul juridic intitulat Termeni și Condiții este un veritabil act juridic cu o complexitate ridicată care implică consultanță de specialitate și un audit prealabil care să stabilească cu exactitate toate nevoie concrete ale afacerii. Doar în această manieră vor putea fi anticipate eventualele probleme care ar putea să apară.

În acest context, ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante pentru afacerea dvs., incluzând redactarea Termenilor și a Condițiilor de utilizare a site-ului, a Politicilor de Confidențialitate și tot ce ține de G.D.P.R., în acord cu dispozițiile legale în vigoare. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)