a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

sechestru Tag

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Posts tagged "sechestru"

Sechestru asigurator. Judecatoria Timisoara. Actiune ordonanta de plată

Analiza de față se referă la Încheierea civilă nr. 7…/2023 a Judecătoriei Timișoara având ca obiect instituirea sechestrului asigurător. Particularitatea situației analizate se referă la faptul că litigiul intentat (care a justificat instituirea sechestrului) a fost ordonanța de plată (procedura specială).   Art. 953 C. proc. civ. alineatul 1 „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către...

Continue reading

Sechestrul judiciar din perspectiva practicii judiciare a Curții de Apel Cluj

Un remediu protector și o măsură adesea esențială în cadrul unui proces civil îl reprezintă sechestrul judiciar. Voi analiza condițiile procedurale impuse pentru a se putea lua această măsură. Referirile prezentate vor fi prin prisma practicii judiciare în litigii cu persoane juridice, cu preponderență Curtea de Apel Cluj. Articolul de debut este 972 C. proc. civ care prezintă în ce constă sechestru judiciar. Cunoașterea acestui articol este importantă și pentru a înțelege deosebirea față de sechestru asigurător. Așadar, „Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condițiile legii, a altor bunuri, prin încredințarea pazei acestora unui administrator-sechestru...

Continue reading
})(jQuery)