a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Proces verbal de sanctionare contraventioanal vs. Proces verbal de control ITM

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Fără categorie  > Proces verbal de sanctionare contraventioanal vs. Proces verbal de control ITM

Proces verbal de sanctionare contraventioanal vs. Proces verbal de control ITM

Numeroasele situații din practică cu care ne-am confruntat în ultima perioadă ne-a determinat să stabilim exact diferențele pe care societățile trebuie să le cunoască în momentul unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Nu vom discuta asupra practicii judiciare care este tumultoasă în domeniu și care vizează atât soluții de anulare a actelor, dar și, în unele cazuri, de înlocuire a sancțiunii aplicate cu avertismentul.

Controlul efectuat de inspectorii de muncă este finalizat prin întocmirea a 2 acte importante. Acestea au consecințe juridice importante, iar confundarea/necunoașterea acestora, a naturii lor juridice și a procedurii de urmat pot avea efecte iremediabile în plan juridic.

Care sunt actele întocmite de inspectorii de muncă în cazul unor încălcări are dispozițiilor legale?

i. Procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională și

ii. Procesul-verbal de control

 

1.Procesul verbal de sancționare contravențională

Controlul efectuat de inspectorii de munca se finalizează adesea prin încheierea unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, daca au fost identificate fapte care genereaza raspunderea contraventionala a angajatorului. De ex. au fost primite persoane la muncă fără a avea Contractul Individual de Muncă înregistrat, cetățenii străini nu aveau finalizate procedurile la serviciile competente, accidente de muncă și nesocotirea normelor S.S.M.

Remediul juridic împotriva actului va fi contestarea procesului-verbal de constatare si sancționare a contravențiilor, conform O.G. nr. 2/2001. Instanța competentă este judecătoria în a cărei raza teritoriala s-a săvârșit contravenția in termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare si aplicare a sancțiunii.

Avocat specializat litigii ITM. Contestatie ITM. Contestatie Amenda ITM.

 

2.Procesul-verbal de control

Procedura în cazul procesului-verbal de control întocmit de I.T.M. este diferită și se face prin contestarea acestuia la instanța de contencios administrativ. Care este rațiunea juridică? Rațiunea juridică este dată de natura juridică a actului, care este un veritabil act administrativ.

Așadar, vom urma procedura prevăzută de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Sumar, se va redacta plângerea prealabilă împotriva actului, iar ulterior se va solicita anularea actului administrativ la Tribunal, secția de Contencios administrativ și Fiscal. Termenele sunt cele prevăzută de Legea 554/2004.

 

În concluzie, înainte de a demara procedurile legale, va trebui stabilită strategia concretă pentru contestarea și utilizarea tuturor pârghiilor legale astfel încât să maximizăm șansele de câștig a litigiului împotriva ITM.

 

***

Pentru informații suplimentare, dacă ați fost sancționat de către ITM și dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în contestarea sancțiunilor I.T.M. vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)