a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Primaria Abrud obligata la plata despagubirilor de peste 10.000 lei pentru muscatura unei persoane de catre un caine „comunitar”

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Civil  > Primaria Abrud obligata la plata despagubirilor de peste 10.000 lei pentru muscatura unei persoane de catre un caine „comunitar”

Primaria Abrud obligata la plata despagubirilor de peste 10.000 lei pentru muscatura unei persoane de catre un caine „comunitar”

Ne bucurăm împreună cu clientul nostru de ultima reușită în materie de răspundere civilă delictuală. O hotărâre de excepție a rămas definitivă, U.A.T.-ul fiind obligat la plata unor despăgubiri pentru mușcătura cauzată de un câine „comunitar (maidanez)”.

Așadar, atitudinea pasivă a Statului a fost „sancționată” de Justiție cu plata daunelor materiale, morale, actualizate cu rata inflației precum și plata dobânzilor penalizatoare.

În cele ce urmează, prezentăm sumar situația de fapt, motivele și soluția. Este vorba despre Sentința Civilă nr. 697/2020 pronunțată în dos. nr. 427/203/2020 a Judecătoriei Câmpeni, rămasă def. prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Alba.

 Avocat despagubiri. Despagubiri muscatura caine.

1.Aspecte referitoare la starea de fapt

În data de 23 noiembrie 2018, în jurul amiezii, în timp ce se deplasa pe strada ##### Parcului din orașul Abrud, din spatele magazinului Profi,  X a fost mușcat  de gamba piciorului drept de un câine comunitar, acesta sărind la reclamant fără a i se face nimic. A fost atașat certificat medico-legal,  acte medicale care au legătură cu incidentul reclamat. În acest sens se prezintă raport de expertiză medico-legală  numărul 382/ A2/ 20 din 1 februarie 2019 emis de Serviciul ######## de Medicină legală #### în conținutul căruia se face referire la   ↵certificatul medico-legal  egal numărul 4088/IF/797  din  21.12.2018,  eliberat de  Serviciul de  Medicină Legală  ####  la  fişa  UPU nr. 49656/06.12.2018, eliberată de  Spitalul de Urgenţă, cu  referire la  existenţa unei  plăgi muşcate de câine, veche de 14  zile, nota medicală  nr. 558/06.12.2018, eliberată  de  un medic  specialist  prin care se  confirmă  efectuarea vaccinului antirabic conform  schemei de  vaccinare, a examinării  obiective   medico-legale prin care se  confirmă  existenţa  unor  cicatrici pe  faţa posterioară a  gambelor  celor  două picioare, menţinându-se  în acest sens nr. zilelor de îngrijiri medicale  ca  fiind  12-14  cu posibilitatea producerii leziunii  din data  de  23.11.2018.

Anterior sesizării instanței reclamantul a formulat o cerere înregistrată la  Primăria Abrud sub numărul 7684 din 5 martie 2019 în conținutul căreia se prezintă starea de fapt pe care o consideră reală în legătură cu incidentul din data de 23 noiembrie 2018,  solicitând să fie reparat prejudiciul suferit.

Primăria Orașului Abrud a solicitat reclamantului să depună documentele doveditoare eliberate de medicul veterinar, conform ordinului numărul 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân,  să facă dovada că respectivul câine era unul comunitar, se depună actele doveditoare privind tratamentul și intervențiile medicale suferite,  să prezinte sesizarea adresată Primăriei Orașului Abrud,  Primarului Orașului Abrud sau Consiliului Local al Orașului Abrud prin care să se ateste faptul că pe domeniul public, în zona blocuri,  există câini fără stăpân iar unul dintre aceștia l-ar fi mușcat. Se arată că primăria nu a fost sesizată în legătură cu incidentul invocat de reclamant. Totodată reclamantul a prezentat copii ale unor acte medicale eliberate în urma intervențiilor suferite sau a investigațiilor realizate. avocat despagubiri muscatura caine

 

2.Scurte aspecte referitoare la motivare – răspunderea civilă delictuală

Pentru a se soluționa cauza de față au fost  reținute în primul rând dispozițiile art. 7 din OUG 55/2002 prin care se instituie că, „consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale sunt considerate proprietari ai câinilor fără stăpâni și ai câinilor care circulă liber, fără însoțitor, în locuri publice,  care nu au fost revendicaţi ori adoptați în condițiile prevederilor legale și au obligația de a captura și escorta acei câini, prin intermediul personalului calificat.”

În legătură cu răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de animalele fără stăpân  au fost  avute în vedere dispozițiile art. 7 alineatul 2 din aceeași ordonanță prin care se face trimitere la faptul că dispozițiile din Codul Civil privind răspunderea pentru animale se aplică corespunzător.

Pentru a se ajunge la concluzia că acel câine este considerat fără stăpân și   astfel se antrenează răspunderea,  trebuie avut în vedere și dispoziții din ordinul numărul 1/2014, în sensul că  „câinii neidentificați și neînregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stăpân și sunt tratați conform prevederilor legislației specifice în vigoare”.

S-a constatat că Unitatea Administrativ Teritorială Abrud, pe teritoriul căreia s-au aflat mai mulți câini fără stăpâni, cunoscuți ca și câini comunitari, nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la articolul 21 din OUG 55/2002 întrucât nu a procedat la identificarea și înregistrarea acelor câini în termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a respectivului acte normativ.

Respectivul câine care a cauzat prejudiciul pentru reclamant,  deşi era un câine care circula liber în zone publice, nu a fost identificat și înregistrat conform dispozițiilor legale, astfel că era considerat ca fiind proprietatea localității și se instituie obligația de a se răspunde pentru eventualul prejudiciu cauzat.

S-a reţinut faptul că în prezenta cauză sunt îndeplinite condițiile de răspundere civilă prevăzută de art. 1357 cod civil privind răspunderea civilă, respectiv: cauzarea prejudiciului, fapta ilicită, vinovăția și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu.

 

A.Condițiile răspunderii civile delictuale.

S-a reţinut că prejudiciul material invocat se justifică dar la valoarea de 469, 58 lei, respectiv a contravalorii actelor medicale emise după incident, a contravalorii transportului pentru reclamant în vederea urmării tratamentului la unități medicale din #### #####, prin luarea în considerare a unui consum mediu de 7,5 litri /suta de kilometri, dar și a valorii respectivului combustibil. Celelalte pretenții suplimentare pe care partea le-a invocat, respectiv până la valoarea de 1101  lei nu pot fi dovedite.

Pentru a se acorda aceste despăgubiri materiale s-au avut în vedere și dispozițiile art. 1381 și 1385 cod civil, ambele articole prevăzând dreptul la repararea integrală a prejudiciului cauzat.

Pentru a se  analiza prejudiciul moral invocat trebuie avute în vedere și dispozițiile art. 58 alineatul 1 Cod Civil, acest articol prevăzând dreptul persoanei la viață, la sănătate, la Integritate fizică și psihică, la demnitate etc. S-a constatat că după acel incident, starea de sănătate a reclamantului a fost lezată, situație care se confirmă și prin concluziile certificatului medico-legal eliberat, dar și prin leziunile corporale constatate de medicul specialist, producându-se  reclamantului și o stare de temere care s-a prelungit o perioadă importantă de timp. Această stare de suferință se dovedește și prin perpetuarea urmelor leziunii și după o perioadă lungă de timp, aspect confirmat și de martori.

În condițiile în care reclamantul a justificat faptul că în urma acelui incident i s-au  cauzat leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 12 -14 zile de îngrijiri medicale, prin luarea în considerare și a practicii judiciare în materie, s-a apreciat suma de 10.000 lei poate fi considerată suficientă pentru acoperirea prejudiciului cauzat și pentru a i se acorda un echivalent bănesc reclamantului pentru suferințele cauzate.  În acest sens suma de aproximativ 714 lei  pentru fiecare zi în care reclamantul a beneficiat de îngrijit medicală poate fi considerată suficientă în ceea ce privește acordarea daunelor moral.

Celelalte condiții de răspundere civilă sunt îndeplinite În condițiile în care nu au fost respectate dispozițiile legale care instituie obligații pentru autoritatea publică locală în privința gestionării câinilor fără stăpân, existența unei legături directe de cauzalitate între inacțiunea autorității publice și prejudiciul cauzat, dar și fapta care a fost săvârșită de acel câine care în mod egal se află în gestiunea autorității publice locale.

 

3.Soluție

Prin sentinţa civilă nr.###/2020 Judecătoria Cîmpeni a admis  în  parte acţiunea civilă  formulată  reclamantul  în  contradictoriu  cu  pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORASULUI ABRUD şi-n  consecinţă:

A obligat  pârâta să  achite  în  favoarea  reclamantului  următoarele  sume:

469,58  lei   cu  titlu de daune materiale

10000  lei. cu  titlu de  daune morale,  aceste    sume  urmând  să  fie   actualizate conform  indicelui  de  inflaţie  şi să se  calculeze   dobândă  legală  penalizatoare  conform  OG 13/2011,  calculată de la  data  producerii incidentului, respectiv 23.11.2018 şi  până la  data  plăţii  efective.

 

 

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând pregătirea apărării și stabilirea unei strategii personalizate pentru a obține o soluție favorabilă. Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în formularea unor acțiuni pentru plata despăgubirilor și pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

})(jQuery)