a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Prezentul și viitorul E-commerce prin Digital Service Act și Digital Markets Act

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Prezentul și viitorul E-commerce prin Digital Service Act și Digital Markets Act

Prezentul și viitorul E-commerce prin Digital Service Act și Digital Markets Act

Comisia Europeană a propus în 15 decembrie 2020 două inițiative legislative pentru a actualiza normele care reglementează serviciile digitale în UE: Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA). Acestea formează un singur set de reguli noi aplicabile în întreaga UE pentru a crea un spațiu digital mai sigur și mai deschis.

Vom insista mai mult asupra Digital Services Act.

Se dorește modernizarea Directivei 2000/31/EC a Comerțului Electronic.

Odată adoptat, DSA va redefini regulile pentru oferirea de conținut, servicii și produse online pe teritoriul Uniunii Europeană.

Vor fi afectate majoritatea afacerilor online începând cu comerțul electronic, continuând cu serviciile digitale (furnizare, găzduire) și terminând cu micile platforme online.

Ambele acte propuse sunt Regulamente, ceea ce înseamnă că acestea vor fi direct aplicabile în toate statele membre UE.

Noile dispoziții vor reglementa responsabilitățile furnizorului de servicii digitale atunci când acționează ca intermediar în furnizarea bunurilor, serviciilor și conținutului către consumatori în mediul online.

 

I. De ce este necesară actualizarea cadrului legislativ?

Comisia Europeană a explicat că Directiva Comerțului Electronic, veche de douăzeci de ani, nu își mai găsește aplicabilitatea în diferite ipoteze actuale. De asemenea, se pune în prim plan ascensiunea platformelor online, piețele virtuale și rețelele sociale care nu existau în momentul intrării în vigoare a Directivei, anul 2000.

Pe de o parte, sunt arhicunoscute avantajele pe care platformele le pot oferi consumatorilor, dar atragem atenția și asupra riscului extrem de ridicat de diseminare a unui conținut ilegal tip fake news sau vânzarea de bunuri sau servicii ilegale.

Statele membre UE au abordat riscurile prezentate supra într-un mod diferit, ceea ce a dus la o barieră pentru mediul de afaceri și pentru potențialii investitori în comerțul electronic. Cele două acte urmăresc să abordeze aceste probleme și să stabilească condiții de concurență echitabile pentru piețele digitale.

 

II. Cui i se va aplica DSA și DMA?

DSA se va aplica furnizorilor de servicii intermediare, indiferent de locul de stabilire sau de reședință, dacă aceștia oferă bunurile/serviciile în UE sau serviciile acestora au o „conexiune substanțială” cu Uniunea Europeană.

 

III. Abordarea stratificată a obligațiilor.

Ce înseamnă abordarea stratificată? Această exprimară se referă la faptul că obligațiile prevăzute în DSA sunt cumulative. Cu alte cuvinte, platformele online sunt obligate să respecte obligațiile aplicabil în mod specific platformelor online, dar va trebui, de asemenea să respecte obligațiile stabilite atât pentru furnizorii serviciului de găzduire cât și furnizorilor de servicii intermediare.

 

A. Furnizorii de servicii de intermediere.

Definiția serviciilor de intermediere o regăsim la art. 2 lit. f din Regulament:

– un serviciu de „simplă transmitere”, care constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la o rețea de comunicații (ex. furnizori de servicii de internet).

– un serviciu de „stocare în cache”, care constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, implicând stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise, singurul scop al stocării fiind acela de a face mai eficientă transmiterea mai departe a informaților către alți destinatari, la cererea acestora (ex. rețele de distribuție de conținut care stochează date doar pentru o perioadă limitată de timp).

– un serviciu de „găzduire”, care constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului și la cererea acestuia. (ex. cloud, web-hosting/online platform).

În afară de exemplele deja menționate, în considerentele DSA sunt menționate și următoarele servicii ca fiind calificate ca serviciu intermediar:

– wireless local area network

– domain name system (DNS) services

– top-level domain name registries

– certificate authorities that issue digital certificates

– voice over IP services

– web-based messaging services and e-mail services.

Obligațiile furnizorilor de servicii de intermediere:

– să stabilească un singur punct de contact pentru a facilita comunicare directă cu autoritățile de supraveghere. Furnizori care nu sunt stabiliți în UE, dar care oferă serviciile din UE vor fi obligate să desemneze a reprezentant legal in UE;

– să descrie în mod explicit termenii, condițiile și orice restricții pe care le pot impune pentru utilizarea serviciilor și să acționeze în mod responsabil în aplicarea acestor restricții.

– obligații de raportare a transparenței cu privire la eliminarea și dezactivarea informațiilor cu conținut ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor. Aceasta se materializează prin publicarea raporturilor anuale de transparență care trebuie să includă, nelimitativ, îndrumările de la autorități referitoare la conținutul legal.

 

B. Furnizorii de servicii de găzduire.

Serviciile de găzduire sunt definite ca acele servicii care constau in stocarea informațiilor furnizate de către și la cererea unui destinatar al serviciului (ex. găzduirea web sau serviciile de tip cloud).

Pe lângă obligațiile aplicabile tuturor furnizorilor de servicii intermediare, aceste entități vor trebui să le implementeze, suplimentar, mecanisme care vor permite terților să notifice prezența unui presupus conținut ilegal.

Gestionarea notificărilor privind conținutul ilegal: furnizorul de găzduire trebuie să introducă procese electronice ușor accesibile și ușor de utilizat pentru gestionarea notificărilor privind conținutul ilegal. DSA enumeră elementele obligatorii ale unei astfel de notificări. Furnizorul de găzduire trebuie să confirme primirea unei astfel de notificări într-un e-mail de răspuns și să notifice reclamantul cu privire la decizia sa fără întârzieri nejustificate.

Motivarea deciziilor: în cazul în care furnizorul de găzduire decide să elimine sau scoată din funcțiune orice conținut ilegal furnizat de destinatar, acesta trebuie să informeze destinatarul asupra deciziei și să motiveze clar acea decizie. Acest raționament trebuie să conțină toate elementele obligatorii enumerate în DSA. Decizia trebuie publicată în mod anonim în baza de date publică a Comisiei.

 

C. Platforme Online.

Definiția o regăsim la art. 2 lit. h din Regulament.

Platformă online” înseamnă un furnizor de servicii de găzduire care, la cererea unui destinatar al serviciului, stochează și diseminează informații către public, cu excepția cazului în care activitatea respectivă este o caracteristică minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu și, din motive obiective și tehnice, nu poate fi utilizată fără celălalt serviciu, iar integrarea caracteristicii în celălalt serviciu nu este un mijloc de a eluda aplicabilitatea prezentului regulament;

În aceeași ordine de idei, art. 2 lit. i din Regulament definește „diseminare către public” înseamnă punerea informațiilor la dispoziția unui număr potențial nelimitat de terți, la cererea destinatarului serviciului care a furnizat informațiile. DSA exclude diseminarea în cadrul unor grupuri închise constând dintr-un număr limitat de persoane predeterminate. Prin urmare, la prima vedere, anumite servicii de mesagerie private nu se vor califica ca platforme online. Secțiunea privind platformele online exclude și platformele care sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici.

Exemple de patforme online: social networks, online marketplaces, app stores, online travel and accommodation websites, content-sharing websites and collaborative economy platforms.

Obligațiile Platformelor Online cu referire la conținutul ilegal sau a informațiilor incompatibile cu termenii și condiții:

– furnizarea unui sistem intern de gestionare a reclamațiilor;

– organizarea unui sistem de soluționare extrajudiciară certificată a litigiilor survenite ca urmare a utilizatorii serviciilor lor;

– implementarea unui sistem de trusted flaggers, ale căror notificări către platformele online trebuie să fie tratate cu prioritate;

– publicarea de rapoarte despre activitățile platformei legate de eliminarea și dezactivarea acestor informații;

– adoptarea măsurilor specifice împotriva utilizării abuzive a platformei;

– DSA stabilește transparența obligațiilor pentru platformele online în ceea ce privește publicitatea online. Platformele online trebuie să se asigure că reclamele lor conțin informații că aceasta este o reclamă, cine este agentul de publicitate și publicul țintă al reclamelor.

 

D. Platforme Online Foarte Mari.

Sediul materiei este regăsit la art. 25 din Regulament. Acestea sunt platformele online care își furnizează serviciile unui număr mediu lunar de destinatari activi ai serviciilor în Uniune mai mare sau egal cu 45 de milioane. Nu vom insista asupra modalității de calcul al acestui număr.

Obligațiile de respectat:

– analiza riscului sistemic care decurge din utilizarea platformelor și punerea în aplicare a unui conținut eficient mecanisme de moderare pentru a aborda identificarea de riscuri (de exemplu, conținut ilegal, încălcări ale confidențialității etc.).

– oferirea de transparență asupra parametrilor principali ai algoritmi decizionali utilizați pentru a oferi conținut pe platforme și opțiuni pentru ca utilizatorul să modifice acești parametri;

– stabilirea unui  istoric pentru reclamele pe care le-au difuzat pe platformele lor din anul precedent;

desemnarea ofițerului de conformitate: platformele online foarte mari trebuie să numească cel puțin un ofițer de conformitate pentru a monitoriza conformitatea cu DSA. Numele și datele de contact ale agentului de conformitate trebuie furnizate coordonatorului serviciului digital și Comisiei.

– să fie supus unui audit anual independent și să asigure cooperarea pentru a răspunde oricărei situații dificile.

 

Ω

 

În concluzie, considerăm că deși mai este cale lungă până la intrarea în vigoare a regulamentelor se impune ca fiecare actor implicat să cunoască din timp prevederile care îi pot afecta activitatea. Cel mai probabil, până la adoptarea variantei finale vor surveni o serie de modificări semnalate de mediul de afaceri și de specialiștii dreptului din fiecare Stat Membru.

 

})(jQuery)