a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

NOUTĂȚI

„Toate adevărurile sunt legi, dar nu toate legile sunt adevăruri." - M. Sadoveanu

Prescripția datoriilor recuperatorilor de creanțe prin filtrul practicii judiciare

În ultima perioadă ne-am confruntat cu un cadru similar de litigii privind recuperarea unor debite restante de către „marii actori” de pe piața de servicii din România. Avem în vedere datoriile la marii furnizori: Orange, Vodafone, Telekom, Digi sau chiar și creanțe bancare. Acești furnizori de servicii cesionează creanțele la așa zișii „recuperatori de creanțe” care se formalizează și debutează litigii pentru recuperarea debitului. În ultimele 3 dosare avute, prin stabilirea unei strategii corecte am reușit să câștigăm și să obținem respingerea cererilor de chemare în judecată, astfel că consumatorii (sau chiar și persoanele juridice) au fost exonerate de sume frumoase de...

Continue reading

Recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

În practica recenta a cabinetului ne-am întâlnit cu situația în care Casele Județene de Asigurare de Sănătate să nu achite/să achite cu întârziere sumele reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților. În definitiv, angajatorii așteaptă adesea peste 1 an de zile pentru recuperarea sumelor. Așadar, angajatorilor nu le rămâne altceva decât să se formalizeze prin intentarea procedurii judiciare de recuperare a acestor sume. Ne propune în cele ce urmează să sintetizăm procedura de recuperat și temeiurile legale. Astfel, dacă sunteți în situația în care trebuie să recuperați sume de la Casele de Sănătate vă putem oferi strategia potrivită pentru recuperarea sumelor...

Continue reading

Noutati legislative privind e-commerce – obligații de informare si sanctiunea delistarii

Prin Ordinul nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online emis de ANPC au fost aduse o serie de obligații ȘI sancțiuni în sarcina operatorilor economici din mediul online. avocat specializat comert electronic Semnalăm noutățile datorită importanței acestor prin prisma sancțiunii, care așa cum vom vedea este una extrem de aspră. avocat comert electronic 1.Cui i se aplică noutățile ? avocat gdpr Art. 1 și 2 oferă răspunsul la această întrebare: avocat legislatie site - Operatorii economici, care desfășoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, - Operatorii economici, care administrează sau sunt...

Continue reading

Tardivitate Validare Poprire

Într-o speță recentă din domeniul executării silite ne-am confruntat cu probleme juridice referitoare la validarea popririi. Avocat validare poprire Vom prezenta pe scurt Sentința Civilă nr. 497/2023 Şedinţa publică din data de 07.06.2023 a Judecătoriei Huedin în dos. nr. 1684/242/2022 având ca obiect VALIDARE POPRIRE prin care Instanța ne-a admis excepția tardivității formulării cererii de validare a popririi. Avocat specializare executare   1.Motivarea instanței în acord cu criticile noastre Potrivit art. 790 C. proc. civ. (1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit,...

Continue reading

Avocat specializat Contracte. Avocat Redactare Contracte

Atât în domeniul dreptului afacerilor dar și în situațiile dintre neprofesioniști sfera contractelor este una destul de vastă. Activitatea cabinetului nostru se referă și la negocierea clauzelor contractuale, proceduri de diligențe prealabile (due dilligence) sau chiar și asistare la încheierea contractului. Din experiența noastră vă putem ajuta cu redactarea contractului potrivit cerințelor și în funcție de specificul activității dorite. Desigur, scopul principal este acela de a se asigura protecție sporită împotriva clauzelor abuzive și de a asigura un cadru optim pentru a preîntâmpina eventualele litigii. Avocații specializați în contracte negociază, structurează și redactează contractul astfel încât să își protejeze clienții de încălcări,...

Continue reading

Cod CAEN 4791 Avocat Comerț Electronic

Pentru orice afacere care dorește sa activeze în domeniul comerțului electronic legislația impune anumite particularități specifice. În cuprinsul acestui articol vom sintetiza câteva repere importante. Pentru alte informații utile privind comerțul electronic expunem o serie din articolele noastre: https://avocatpascui.ro/3444/ E-Commerce. Aspecte juridice.  Ce trebuie să știi înainte de a porni o afacere online? http://avocatpascui.ro/avocat-ecommerce-comert-electronic-protectia-datelor-implementare-proceduri-in-domeniul-it/ http://avocatpascui.ro/termeni-si-conditii-pentru-comert-electronic-magazin-online-legislatie/ http://avocatpascui.ro/specializari/dreptul-comertului-electronic/ http://avocatpascui.ro/dropshipping-avocat-romania-aspecte-jurdice/   1.Codul CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet. O condiție prealabilă pentru a putea activa în domeniul comerțului electronic impune ca societatea comercială să aibă inserat în Actul Constitutiv și autorizat codul CAEN 4791. Codul CAEN 4791 include produsele cumpărate care pot fi livrare clientului...

Continue reading

Renuntare la urmarirea penala. Infractiune privind constructiile

Printr-o hotărâre recentă în domeniul infracțiunilor privind construcțiile am consolidat practica cabinetului. Așa cum am văzut într-un articol trecut, există o practică, relativ constantă, prin care procurorul solicită instanței confirmarea renunțării la urmărirea penală. Vom analiza sumar Încheierea penală nr. 245/CC/2023 a Judecătoriei Dej pronunțată în dos. nr. 1215/2019/2023 privind confirmarea renunțării la urmărirea penală privind infracțiunea de Continuarea exercitării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente potrivit legii, prev. de art. 24 alin. b) din Legea nr. 50/1991.     1. Starea de fapt În fapt, s-a reținut că suspectul a continuat lucrările la imobilul proprietate personală, contrar măsurilor stabilite...

Continue reading

Redobandire cetatenie romana. Ipoteza Republicii Moldova

Activitatea curentă a cabinetului ne-a ajutat să formăm o practică unitară în ipoteza litigiilor împotriva Autorității Naționale pentru Cetățenie ( în continuare A.N.C./ANC) și care vizează redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Republicii Moldova. În ultimii ani am observat o orientare destul de „agresivă” a Tribunalului București (instanță material și teritorial competentă exclusiv) prin care sunt admise cererile promovate de justițiabilii vătămați în drepturile lor. Avocatspecializatredobandirecetatenie Avem în vedere ipoteza clasică în care ANC refuză nejustificat să soluționeze cererea sau nu o soluționează în termenul legal (5 luni de la data depunerii dosarului). Rare și pe cale de dispariție sunt soluțiile în...

Continue reading

Momentul pana la care se poate invoca exceptia prescriptiei extinctive

Instituția prescripției dreptului material la acțiune devine vitală pentru apărare în cadrul oricărui proces în care reclamantul pretinde diferite drepturi (vom avea în vedere că precădere solicitarea unor drepturi de creanță). Avem în vedere și Cererile cu Valoare redusă, Ordonanțele de plată, Acțiuni de drept comun introduse de Recuperatorii de creanță, care adesea demarează proceduri judiciare, chiar dacă drepturile sunt prescrise. Atenție, instanța nu va putea invoca prescripția din oficiu, ci aceasta trebuie invocată de pârât. Nu vom insista asupra tuturor aspectelor practice privind prescripția extinctivă (e.g. legi civile aplicabile în timp, momentul de debut, termene, cauze de suspendare/întrerupere), ci asupra unui...

Continue reading

Acorduri de confidentialitate

Fiecare afacere are o rețetă de succes. Rețeta de succes este adesea îmbrăcată în mai multe vestimentații care să ofere o protecție suficientă împotriva concurenței acerbe. Confidențialitatea a reprezentat și reprezintă un țel în oricare business. Datorită evoluțiilor tehnologice și datorită digitalizării în toate domeniile, secretul unei afaceri s-ar putea să depindă de cele mai fine detalii ale mecanismelor de funcționare. Vom răspunde la o serie de întrebări exemplificative: Cum ne protejăm afacerea de scurgerile de informații? Care sunt informațiile confidențiale? Ce sunt și ce ar trebui să cuprindă un acord de confidențialitate? Care sunt remediile și exemplele de bune practici pentru...

Continue reading
})(jQuery)