a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

DREPT CIVIL

Asistență și reprezentare în litigii civile.

Reprezentarea clientului în litigiile cu conținut predominant civil reprezintă specialitatea mea de bază.

 

În această arie vă vom reprezenta interesele în litigiile de drept civil clasic, precum:

 • fond funciar;
 • rezolvare probleme de drept succesoral;
 • acțiune în grănițuire;
 • acțiune în revendicare și sora mai „mică” acțiunea posesorie;
 • servituți de trecere, extrem de întâlnite în practică datorită caracterului de loc înfundat al multor imobile;
 • partaj;
 • uzucapiune;
 • răspundere contractuală și delictuală;
 • litigii care izorăsc din vechiul drept al familiei printre care și reprezentarea clientului în procesele de divorț;
 • proceduri speciale: ordonanță preșidințială, procedura evacuării;
 • daune morale pentru recuperarea prejudiciuliu cauzat imaginii;

Desigur tipul acțiunilor se pliază în funcție de particularitățile situației juridice prezentate de către client. 

Totodată, vă putem oferi servicii de analize de tip due-diligenceprin negocierea, redactarea și conformarea documentației de cadastru și de carte funciară, urbanism necesare pentru încheierea tranzacțiilor, cum ar fi contracte de vânzare, uzufruct, superficie, arendă, antrepriză, închiriere.

Pe lângă reprezentarea în fața instanței de judecată vă oferim și îndrumare la redactarea unei game largi de contracte.

Captăm atenția clientului asuprea acestui aspect deoarece fiecare contract va fi redactat „made to measure” satisfăcând neechivoc interesele dumneavoastră. În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 51/1995, modificată, completată și republicata contractul va putea fi trecut în evidență.

})(jQuery)