a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Despăgubiri accident rutier, daune morale pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Penal  > Despăgubiri accident rutier, daune morale pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă

Despăgubiri accident rutier, daune morale pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă

Dreptul la despăgubiri în urma unui accident rutier este important atât din perspectiva prejudiciilor aduse autovehiculului, cât și din perspectiva victimelor cum este cazul vătămării corporale sau cum este cazul decesului unei persoane.

Cu ocazia producerii unui accident auto avem în vedere răspunderea făptuitorului pentru prejudiciul produs care își are izvorul în art. 19 şi următoarele C. proc. pen., coroborat cu dispoziţiile art. 1349, respectiv art. 1357 şi următoarele C. civ., reprezentând, de fapt, o formă concretă a răspunderii pentru fapta proprie, cu unele particularităţi caracteristice izvorâte din aceea că în ceea ce priveşte automobilul implicat în accident există o poliţă de asigurare civilă obligatorie.

Angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate în urma producerii unor accidente rutiere soldate cu decesul sau cu vătămarea corporală a victimei se circumscrie, implică cunoașterea normelor de drept civilde drept penal, şi legislaţia specifice din materia asigurărilor.

 

1. Care sunt persoanele care pot obține despăgubiri în caz de accident rutier?

În funcție de rezultatul accidentului vom avea 2 ipoteze.

Dacă vorbim despre deces, dreptul aparține succesorilor, rudelor decedatului: copii, frații, surorile, bunicii, părinții, concubine și orice persoană care a dovedit că a suferit o pierdere în urma decesului. Trimitem la art. 1390 C. civ. „(1) Despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane se cuvine numai celor îndreptăţiţi, potrivit legii, la întreţinere din partea celui decedat. (2) Cu toate acestea, instanţa, ţinând seama de împrejurări, poate acorda despăgubire şi celui căruia victima, fără a fi obligată de lege, îi presta întreţinere în mod curent.”

În cazul decesului, orice persoana care poate dovedi un prejudiciu (rudele apropiate, concubinul, persoane cu care defunctul își împârțea viața) au dreptul la despăgubiri. Temeiul legislativ este art. 1391 alin.2 din C. civ.: „Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”

În ipoteza vătămării corporale, dreptul aparține oricărei persoane care a suferit o vătămare cauzată de producerea unui accident auto.

 

2.Cine plătește despăgubirea pentru accidentele rutiere, decese sau vătămări corporale?

Acest aspect este extrem de important datorită mizei litigiului pentru persoanele vătămate. Încheierea asigurării de răspundere civilă auto (RCA) este obligatorie prin lege. În cazul în care autoturismul este asigurat, daunele materiale si morale vor fi acoperite de asigurătorul de răspundere civila auto (RCA) al autoturismului condus de persoana vinovata.

 

3.Daune morale și daune materiale. Cuantumul daunelor morale și despăgubiri. Despăgubiri pietoni.

Costurile privind tratamentul medical și medicamentația vor trebui suportate obligatoriu în cazul vătămării corporale. În cazul decesului daunele materiale ar implica și costurile cu realizarea înmormântării, masa festivă ș.a.m.d.

Daunele morale pentru vătămare corporală sau deces trebuie să ofere victimei o satisfacție compensatorie adecvată, pentru a o determina să revină la o stare de echilibru după suferința provocată de accident.

În cazul vătămării corporale ne vom raporta și la Certificatul medico-legal eliberat de instituțiile de medicină legală care este utilizat pentru evaluarea gravității vătămării corporale. În pofida faptului că rămân în afara sferei de evaluare medico-legală sechelele (consecințele pe termen lung, eventualele invalidități ș.a.m.d) sunt consecinţe postraumatice importante, cu rol important în aprecierea gravităţii vătămării și în stabilirea cuantumului despăgubirii.

 

4.Existența unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

În acest caz despăgubirile materiale si morale pot fi obținute pe latura civilă din cadrul procesului penal. Asigurătorul RCA va avea calitatea de parte responsabilă din punct de vedere civil și va fi obligat să achite daunele care cad în sarcina inculpatului, vinovat de accident.

Existența dosarului penal reprezintă un aspect important atât pentru inculpat care trebuie să stabilească o strategie de minimizare a răspunderii penale și civile, dar și pentru persoanele vătămate care dacă doresc se pot constitui părți civile până la un moment procesual stabilit de C. proc. pen.

 

5.Practică judiciară pentru daune morale și daune materiale ca urmare a decesului unei persoane apropiate în accident. Despăgubiri accidente rutiere cu deces.

Jurisprudența este un reper extrem de important în stabilirea unitară a cuantumului daunelor morale. Vom analiza o serie de hotărâri în ipoteza daunelor morale pentru ucidere din culpă.

Prin Sentința Penală nr. 1455/2021 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca.

În baza art. 397 alin. 1 rap. la art. 19 şi 25 C.p.p., cu reţinerea art. 1357C. civ., admite, în parte, acţiunile civile exercitate în cadrul procesului penal de către părţile civile în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente. În consecinţă, obligă partea responsabilă civilmente la plata următoarelor sume, cu titlu de daune morale:

Echivalentul în lei la data plăţii a sumei de 120 000 euro, către partea civilă fiica victimei, din care suma de 110.000 lei a fost achitată de către asigurător.

Echivalentul în lei la data plăţii a sumei 50 000 euro, către partea civilă tatăl victimei, din care suma de 110.000 lei a fost achitată de către asigurător.

Echivalentul în lei la data plăţii a sumei 50 000 euro, către partea civilă mama victimei, din care suma de 110.000 lei a fost achitată de către asigurător.

În motivare instanța:

constată că aceştia erau apropiaţi de victimă, se vizitau, îşi ofereau sprijin reciproc, iar vestea morţii le-a cauzat anxietate şi durere sufletească. În acest context, constată că fraţii erau persoane adulte la data accidentului ().Din cuprinsul rapoartelor de evaluare psihologică depuse la dosar, reiese că decesul victimei a reprezentat un eveniment traumatic pentru părţile civile, generând tristeţe şi anxietate. În plus, reţine că victima nu era la o vârstă înaintată (45 de ani) şi nu există indicii în sensul că suferea de boli cronice.

„În ciuda faptului că nicio sumă de bani nu poate suplini lipsa resimţită de fiecare dintre părţile civile, sumele care urmează a fi plătite cu titlu de daune morale trebuie stabilite astfel încât să asigure o alinare a persoanelor afectate de deces şi într-un cuantum rezonabil.

Este, aşadar, în afara oricărui dubiu că părţile civile au trecut prin momente dramatice, că este foarte greu pentru ele să depăşească evenimentul ( pentru părinţi şi fiică – probabil, imposibil), că pierderea suferită s-a răsfrânt semnificativ în toate zonele vieţii lor ( familiale, sociale, de sănătate, etc.) şi, cu siguranţă, că viaţa lor în viitor nu va mai fi niciodată la fel cu ce a dinaintea decesului victimei şi, în consecinţă, că se impune, compensarea – în măsura, în care este posibil – a suferinţelor încercate de fiecare dintre ele. Chiar şi în aceste condiţii, suma de bani acordată cu titlu de daune morale nu trebuie să devină o sursă de îmbogăţire pentru părţile civile, dar nici să aibă numai un caracter pur simbolic, ci ea trebuie să reprezinte doar atât cât este necesar pentru a le uşura, în măsura posibilă, suferinţele pe care le-au îndurat sau eventual mai trebuie să le îndure.”

 ***

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând pregătirea apărării și stabilirea unei strategii personalizate pentru a obține o soluție favorabilă. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)