a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale

Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale

 

Pe final de an Uniunea Europeană s-a remarcat în domeniul digital și al e-commerce prin adoptarea unui act extrem de important – Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital – The European Declaration on Digital Rights and Principles – has culminated.

Conținutul integral poate fi regăsit pe site-ul comisiei.

Declarația, prezentată de Comisie în ianuarie anul curent, prezintă angajamentul UE pentru o transformare digitală sigură și durabilă, care să pună utilizatorii (oamenii) în centrul atenției, în conformitate cu valorile fundamentale și drepturile fundamentale ale UE.

Declarația le arată cetățenilor că valorile europene, precum și drepturile și libertățile consacrate în cadrul legal al UE, trebuie respectate și în mediul online.

Structura se conturează în jurul a șase capitole, textul va ghida factorii de decizie politică și companiile care se ocupă de noile tehnologii. Declarația va prezenta, de asemenea, abordarea UE față de transformarea digitală în întreaga lume.

 

1. O transformare digitală centrată pe oameni

Uniunea Europeană se angajează:

a) să consolideze cadrul democratic pentru o transformare digitală care să aducă beneficii tuturor și să îmbunătățească viața tuturor oamenilor care trăiesc în UE;

b) să ia măsurile necesare pentru a se asigura că atât valorile UE, cât și drepturile persoanelor, astfel cum sunt recunoscute de dreptul UE, sunt respectate atât în mediul online, cât și offline;

c) să promoveze și să asigure o acțiune responsabilă și diligentă din partea tuturor actorilor, publici și privați, în mediul digital;

d) să promoveze activ această viziune a transformării digitale, inclusiv în relațiile noastre internaționale.

 

2.Solidaritate și incluziune

Uniunea Europeană se angajează:

a) să se asigure că proiectarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea soluțiilor tehnologice respectă drepturile fundamentale, permit exercitarea acestora și promovează solidaritatea și incluziunea;

b) să facă tot posibilul pentru ca transformarea digitală să nu lase pe nimeni în urmă. Aceasta ar trebui să aducă beneficii tuturor, să realizeze echilibrul de gen și să includă în special persoanele în vârstă, persoanele care locuiesc în zone rurale, persoanele cu dizabilități sau persoanele marginalizate, vulnerabile ori private de drepturi și pe aceia care acționează în numele lor. Aceasta ar trebui, de asemenea, să promoveze diversitatea culturală și lingvistică;

c) să elaboreze cadre adecvate astfel încât toți actorii de pe piață care beneficiază de transformarea digitală să își asume responsabilitățile sociale care le revin și să contribuie în mod echitabil și proporțional la costurile bunurilor, serviciilor și infrastructurilor publice, în beneficiul tuturor oamenilor care trăiesc în UE.

 

Un aspect extreme de interesant pe care îl regăsim expres consacrat este CONECTIVITATEA.

Se prevede expres că Fiecare persoană, oriunde în UE, ar trebui să aibă acces la conectivitate digitală de mare viteză și la prețuri accesibile.”

Obiective:

a) să asigurăm accesul la conectivitate de înaltă calitate, cu acces la internet disponibil, pentru toți cetățenii, oriunde în UE, inclusiv pentru cei cu venituri mici;

b) să protejăm și să promovăm un internet neutru și deschis, în care conținutul, serviciile și aplicațiile nu sunt blocate sau degradate în mod nejustificat.

Educația, formarea și competențele digitale „Fiecare persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții și ar trebui să fie în măsură să dobândească toate competențele digitale de bază și avansate.”

Servicii publice digitale online

„Toată lumea ar trebui să aibă acces online la serviciile publice esențiale în UE. Nimănui nu trebuie să i se ceară să furnizeze date mai des decât este necesar atunci accesează și utilizează serviciile publice digitale.!”

 

3.Libertatea de alegere

Interacțiuni cu algoritmii și cu sistemele de inteligență artificială

Inteligența artificială ar trebui să servească drept instrument pentru oameni, cu scopul final de a le spori bunăstarea. Fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de avantajele sistemelor de algoritmi și de inteligență artificială, inclusiv făcând alegeri proprii și în cunoștință de cauză în mediul digital și de a fi în același timp protejată împotriva riscurilor și a eventualelor prejudicii la adresa sănătății, a siguranței și a drepturilor sale fundamentale

Un mediu digital echitabil

Fiecare persoană ar trebui să poată alege în mod efectiv și liber serviciile online pe care să le utilizeze, pe baza unor informații obiective, transparente, ușor accesibile și fiabile.

Fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a concura în mod echitabil și de a inova în mediul digital. De această posibilitate ar trebui să beneficieze și întreprinderile, inclusiv IMM-urile.

 

4.Participarea la spațiul public digital

Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la un mediu digital de încredere, divers și multilingv. Accesul la diverse conținuturi contribuie la o dezbatere publică pluralistă și la participarea efectivă la democrație, într-un mod nediscriminatoriu.

Fiecare persoană are dreptul la libertatea de exprimare și de informare, precum și la libertatea de întrunire și de asociere în mediul digital.

Fiecare persoană ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de cine deține sau controlează serviciile mass-media pe care le utilizează.

Platformele online, în special cele foarte mari, ar trebui să sprijine dezbaterea democratică liberă online. Având în vedere rolul serviciilor lor în modelarea opiniei publice și a discursului public, platformele online foarte mari ar trebui să atenueze riscurile care decurg din funcționarea și utilizarea serviciilor lor, inclusiv în ceea ce privește campaniile.

 

5.Siguranță, securitate și capacitate de acțiune

Un mediu digital protejat, sigur și securizat

Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la tehnologii, produse și servicii digitale care, din momentul conceperii, sunt sigure și securizate și protejează viața privată, conducând la un nivel ridicat de confidențialitate, integritate, disponibilitate și autenticitate a informațiilor prelucrate.

Viața privată și controlul individual asupra datelor

Fiecare persoană are dreptul la viață privată și la protecția datelor sale cu caracter personal. Acest drept include controlul persoanelor asupra modului în care sunt utilizate datele lor cu caracter personal și asupra celor cu care sunt partajate datele.

Fiecare persoană are dreptul la confidențialitatea comunicațiilor și a informațiilor de pe dispozitivele sale electronice și de a nu face obiectul supravegherii online ilegale, urmăririi generalizate ilegale sau măsurilor de interceptare.

Fiecare persoană ar trebui să fie în măsură să își stabilească moștenirea digitală și să decidă ce se întâmplă, după decesul său, cu conturile sale personale și cu informațiile care o privesc.

Protecția și capacitarea copiilor și tinerilor în mediul digital

Copiii și tinerii ar trebui să aibă posibilitatea de a face alegeri sigure și în cunoștință de cauză și de a-și exprima creativitatea în mediul digital.

Materialele și serviciile adaptate vârstei ar trebui să îmbunătățească experiențele, bunăstarea și participarea copiilor și tinerilor în mediul digital.

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită dreptului copiilor și tinerilor de a fi protejați împotriva tuturor infracțiunilor comise sau facilitate prin intermediul tehnologiilor digitale.

 

***

 

În concluzie, protecția digitală și în mediul online/offline primește o atenție din ce în ce mai sporită din partea organelor UE. În opinia noastră, noutățile sunt de bun augur dar din păcate vor permite organelor de aplicare ale statelor membre o posibilitate foarte largă de interpretare.

 

Summa summarum, atât organele publice cât și mediul privat vor trebui să aibă în vedere Declarația Europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital. Pentru informații suplimentare, redactarea documentelorconsultanță juridică și a oricăror contracte și implementarea procedurilor aferente vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)