a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Penal  > Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

 

Frecvența infracțiunii de Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art. 336 C. pen. în practica instanțelor și experiența acumulată ne-a determinat să ne exprimăm sumar părerea cu privire la orientarea practicii judiciare.

Un lucru este cert, practica judiciară nu este unitară în ceea ce privește soluția oferită în momentul soluționării laturii penale a acestei infracțiuni.

În funcție de aria geografică a țării, am întâlnit soluții de condamnare, cu individualizarea suspendării sub supraveghere, dar și soluții de amânare a aplicării pedepsei, precum și pedeapsa amenzii penale. În funcție de particularitățile concrete ale cauzei, apărările pot fi formulate astfel încât instanța să se orienteze spre cea mai blândă soluție.

Simplist, ca și argumente în apărare pentru o situație cu o persoană fără antecedente penale am invocat adesea: vârsta, gradul de pregătire profesională, experiența la condus, nivelul alcoolemiei, tipul de substanță psihoactivă consumată, aspecte concrete de integrare socială, locul de muncă stabil, situația familială, studiile, perioada îndelungată de timp scursă de la data săvârșirii infracțiunii și până la soluția instanței (factorul temporal), distanța mică parcursă, drum care nu era intens circulat ș.a.m.d.

Lista de mai sus nu este una care să cuprindă toate exemplele, dar poate reprezenta un punct de pornire în construirea raționamentelor și fundamentarea unei apărări solide.

Desigur, miza este atât din punct de vedere al cazierului penal, dar și din punct de vedere al dreptului de a conduce, care va avea o soartă diferite în funcție de soluția oferită. De exemplu, în cazul suspendării sub supraveghere vorbim de cel puțin 1 an cu drept de a conduce interzis, în cazul amânării aplicării pedepsei, deoarece nu este o veritabilă soluție de condamnare se va putea obține permisul de la data rămânerii definitive a hotărârii. În cazul amenzii penale, trimitem la termenul de 6 luni prevăzut de OUG 195/2002.

În opinia noastră, nu ar trebui generalizată practica judiciară prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea a cărei individualizare să se facă prin suspendarea sub supraveghere.

Un bun exemplu în care am asigurat apărarea este o hotărâre a Judecătoriei Sighișoara, care aplică o pedeapsă cu amenda penală. Desigur, este criticabil dacă nu era mai proporțională o soluție de amânare și dacă cuantumul amenzii nu a fost exagerat, dar ca idee amenda penală este o soluție mai bună.[1]

Instanța a reținut „La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respective împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Raportat la împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, fapta fiind comisă în jurul orei 00.30, pe un drum judeţean, în localitate, după ce, în prealabil, inculpatul consumase 5 sticle de bere, la valoarea alcoolemiei înregistrată, la faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, la conduita sinceră a acestuia pe parcursul procesului penal, la situaţia lui familială şi socială ( vârsta 28 de ani, la data săvârşirii faptei, de ocupaţie topograf, profesie inginer geodez, cu un venit net lunar de aproximativ 12.000-15.000 lei, conform declaraţiei sale dată în faţa instanţei), instanţa, în baza art. 396 alin. (1), (2) şi (10) va condamna pe inculpatul X la pedeapsa de 6000 lei amendă penală [150 zile-amendă x 40 lei (cuantumul unei zile – amendă)], pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal.”

Relevantă este și o soluție de amânare a aplicării pedepsei aplicată de către Judecătoria Caransebeș prin Sentința penală nr. 353/2021.

„Temeiurile pentru aplicarea amânării aplicării pedepsei sunt următoarele: pedeapsa stabilită în cauză este închisoarea de 9 luni, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, inculpatul a recunoscut şi a regretat fapta comisă, uzând de prevederile procedurii prevăzute de art. 375C.proc.pen., inculpatul este o persoană integrată în societate care nu prezintă o periculozitate care să justifice aplicarea imediată a pedepsei, scopul legal al pedepsei aplicate poate fi realizat cu maximă eficienţă printr-un tratament sancţionator mai blând, respectiv prin amânarea aplicării pedepsei, cu atât mai mult cu cât sunt întrunite condiţiile instituite prin aceste texte de lege.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 83 alin. (1) şi alin. (3) C. pen., va amâna aplicarea pedepsei închisorii stabilite pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84C. pen.”

În aceeași ordine de idei este și Sentința penală dată de Judecătoria Fetești.

„Din circumstanţele concrete în care au avut loc activităţile infracţionale şi circumstanţele personale ale infractorului, instanţa reţine că faptele inculpatului prezintă un grad mediu de pericol social, a condus autoturismul pe drumurile publice în jurul orelor 05:54 când traficul rutier era redus, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a colaborat cu organele de urmărire penală pentru aflarea adevărului. Fără a nega gradul de pericol social al infracţiunii, instanţa are totuşi în vedere faptul că inculpatul avea deprinderile necesare în a conduce vehicule pe drumurile publice, deţinând permis de conducere .

În raport de circumstanţele concrete ale cauzei şi de persoana inculpatului, instanţa se va orienta înspre pedeapsa cu amenda penală care este în măsură să asigure funcţiile şi scopul pedepsei, să-l determine pe inculpat să reflecteze asupra comportamentului său viitor şi asupra necesităţii respectării valorilor protejate de lege, urmând a stabili un număr de zile-amendă orientat înspre  minimul special prevăzut de norma de incriminare după reducerea limitelor de pedeapsă conform art. 396 alin. (10) c.proc.pen.

Cât priveşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă, instanţa va avea în vedere faptul că acesta este tânăr, fiind angajat ca soldat gradat profesionist din anul 2020, nu are persoane în întreţinere, aşa cum rezultă din actele şi lucrările dosarului, urmând a stabili un cuantum de 100 lei/zi-amendă. Faţă de toate aceste motive, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În temeiul art. 83 c.pen. va amâna aplicarea pedepsei de 13.500 lei amendă pe un termen de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 84 c.pen.”

 

În concluzie, indiferent de soluția aleasă, practica judiciară se află într-o evoluție constantă, iar nevoie unei apărări și strategii personalizate pentru fiecare client în parte devine imperativă.

 

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând pregătirea apărării și stabilirea unei strategii personalizate pentru a obține o soluție favorabilă. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

[1] Sentința Penală a Judecătoriei Sighișoara nr. 216 ședinţa publică din 11 iulie 2022.

})(jQuery)