a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Fără categorie

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Fără categorie

Prescripția datoriilor recuperatorilor de creanțe prin filtrul practicii judiciare

În ultima perioadă ne-am confruntat cu un cadru similar de litigii privind recuperarea unor debite restante de către „marii actori” de pe piața de servicii din România. Avem în vedere datoriile la marii furnizori: Orange, Vodafone, Telekom, Digi sau chiar și creanțe bancare. Acești furnizori de servicii cesionează creanțele la așa zișii „recuperatori de creanțe” care se formalizează și debutează litigii pentru recuperarea debitului. În ultimele 3 dosare avute, prin stabilirea unei strategii corecte am reușit să câștigăm și să obținem respingerea cererilor de chemare în judecată, astfel că consumatorii (sau chiar și persoanele juridice) au fost exonerate de sume frumoase de...

Continue reading

Proces verbal de sanctionare contraventioanal vs. Proces verbal de control ITM

Numeroasele situații din practică cu care ne-am confruntat în ultima perioadă ne-a determinat să stabilim exact diferențele pe care societățile trebuie să le cunoască în momentul unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Nu vom discuta asupra practicii judiciare care este tumultoasă în domeniu și care vizează atât soluții de anulare a actelor, dar și, în unele cazuri, de înlocuire a sancțiunii aplicate cu avertismentul. Controlul efectuat de inspectorii de muncă este finalizat prin întocmirea a 2 acte importante. Acestea au consecințe juridice importante, iar confundarea/necunoașterea acestora, a naturii lor juridice și a procedurii de urmat pot avea efecte iremediabile în...

Continue reading

Principiul relativitatii efectelor actului juridic

1.1 Sediul materiei și aspecte preliminare Istoria acestui principiu este una tumultoasă cu diferite opinii juridice, datând inclusiv din dreptul roman, unde se regăsea sub forma adagiului latinesc „res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest" (un act încheiat între anumite personae nu avantajează, dar nici nu dezavantajează pe altcineva). Actuala legiuire consacră la art. 1280 C. civ. relativitatea efectelor contractului statuând: „contractul produce efecte numai între părți, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Acest principiu este o reproducere a art. 973 din C. civ. de la 1864. Chiar dacă nu ar exista o reglementară expresă a acestuia opinăm...

Continue reading

Rudele pot avea acces la dosarul medical al pacientului decedat

Prin O.U.G. nr. 6/2023  a fost adusă o modificare substanțială Legii nr 46/2003 privind drepturile pacientului. Aceasta se referă la accesul la situația medicală a rudelor celui decedat. Astfel, toate rudele persoanelor decedate trebuie să cunoască noile modificări legislative și drepturile avute.   Premisă Până la adoptarea actului normativ, rudele unui pacient decedat aveau acces la datele medicale ale acestuia doar dacă exista un consimțământ explicit în acest sens.   1.Modificările survenite La articolul 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul cuprins: „(3)În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la...

Continue reading
})(jQuery)