a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Drept Comercial

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial

Recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

În practica recenta a cabinetului ne-am întâlnit cu situația în care Casele Județene de Asigurare de Sănătate să nu achite/să achite cu întârziere sumele reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților. În definitiv, angajatorii așteaptă adesea peste 1 an de zile pentru recuperarea sumelor. Așadar, angajatorilor nu le rămâne altceva decât să se formalizeze prin intentarea procedurii judiciare de recuperare a acestor sume. Ne propune în cele ce urmează să sintetizăm procedura de recuperat și temeiurile legale. Astfel, dacă sunteți în situația în care trebuie să recuperați sume de la Casele de Sănătate vă putem oferi strategia potrivită pentru recuperarea sumelor...

Continue reading

Nulitatea Recursului din practica Curții de Apel Cluj

  Premisa În cele ce urmează vom prezenta pe scurt soluția de admitere a excepției nulității Recursului pe care am invocat-o în faza recursului, instanța achiesând la argumentele noastre, ba mai mult, prezentând in extenso aserțiunile și raționamentele căii de atac a recursului și a raportării cazurilor la speța dedusă judecății. Este vorba despre Decizia Civilă nr. 78/2023 din 27 martie 2023 a Curții de Apel Cluj – Secția a II-a Civilă.   Înțelegem să prezentăm această hotărâre datorită exigențelor sporite din faza recursului, nu puține fiind situațiile în care justițiabilii sau practicienii dreptului nesocotesc regulile recursului și se trezesc cu un recurs nul. Astfel, dacă...

Continue reading

Sechestru asigurator. Judecatoria Timisoara. Actiune ordonanta de plată

Analiza de față se referă la Încheierea civilă nr. 7…/2023 a Judecătoriei Timișoara având ca obiect instituirea sechestrului asigurător. Particularitatea situației analizate se referă la faptul că litigiul intentat (care a justificat instituirea sechestrului) a fost ordonanța de plată (procedura specială).   Art. 953 C. proc. civ. alineatul 1 „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către...

Continue reading

Ordonanță de plată Contract de Executare lucrări. Contestarea creanței. Excepția inadmisibilității. Excepția de neexecutare

În cele ce urmează vom prezenta Sentința Civilă Nr. 25/2023 din data de 02 martie 2023 pronunțată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud. Tribunalul a admis ordonanța de plată și a obligat debitoarea atât la plata debitului principal, cât și la plata penalităților de 0,5% pe zi de întârziere calculate de la scadență până la plata efectivă. Aspecte preliminare de reținut: - debitoarea s-a opus admiterii Ordonanței de plată, - s-a invocat excepția inadmibisilității și excepția de neexecutare, - s-au contestat semnăturile, invocându-se expertize, - s-a solicitat administrarea probei testimoniale.   1.Starea de fapt Reclamanta-creditoare X, în calitate de antreprenor general/executant, şi pârâta-debitoare Y, în calitate de beneficiar, au încheiat...

Continue reading

Scurte actualizări în domeniul legislației e-commerce

Domeniul comerțului electronic (e-commerce) se vede din nou „bombardat” cu noutăți legislative. Pentru a preîntâmpina probleme avute de clienții noștri semnalăm modificarea survenită prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorului nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor. Modificările se vor aplica următoarelor categorii de comercianți: - site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, - servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, - e-commerce - comerţ electronic, Obligaţia se referă la afișarea pe prima pagină a site-ului – Home Page a pictogramele prevăzute în...

Continue reading

Declaratia de creanță sau înscrierea la masa credală

Declarația de creanță sau înscrierea la masa credală impune cunoașterea exactă a dispozițiilor din legea insolvenței astfel încât creditorul să aibă ca ultim remediu (adesea iluzoriu) pentru recuperarea creanțelor, indiferent de tipul acestora (garantate sau nu). În cuprinsul acestui articol vom evidenția principalele exigențe la care trebuie să ne oprim îndeosebi atenția în momentul depunerii unei astfel de declarații de creanță. Reamintim rolul extrem de important al declarației de creanță și prin faptul că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art. din Legea insolvenței)....

Continue reading

Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale

  Pe final de an Uniunea Europeană s-a remarcat în domeniul digital și al e-commerce prin adoptarea unui act extrem de important – Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital - The European Declaration on Digital Rights and Principles – has culminated. Conținutul integral poate fi regăsit pe site-ul comisiei. Declarația, prezentată de Comisie în ianuarie anul curent, prezintă angajamentul UE pentru o transformare digitală sigură și durabilă, care să pună utilizatorii (oamenii) în centrul atenției, în conformitate cu valorile fundamentale și drepturile fundamentale ale UE. Declarația le arată cetățenilor că valorile europene, precum și drepturile și libertățile consacrate în cadrul...

Continue reading

Clauze abuzive. Judecătoria Cluj-Napoca. Penalitate de 1,5%/zi de întârziere

Ipoteza clauzelor abuzive are un istoric tumultuos în practica judiciară și în literatura de specialitate românească motiv pentru care vom face scurte referiri doar la o ipoteză cu care ne-am întâlnit recent. Poate instanța invoca nulitatea absolută a unei clauze contractuale abuzive? Poate fi considerată o penalitate de întârziere în cuantum de 1,5% din cuantumul debitului pe zi de întârziere clauză abuzivă? Acestea sunt întrebările cu un răspuns evident la care vom face referire. Prezentarea noastră se referă la Ordonanța Civilă nr. 6268/2022 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca într-un litigiu având ca obiect Ordonanță de plată.   I.Starea de fapt Între o societate comercială...

Continue reading

Dropshipping. Aspecte juridice în România

Dropshipping-ul este un mod relativ nou de business online, care a devenit rapid popular și în România. Ideea de business funcționează simplu: crearea unui site web, iar ulterior găsirea unui furnizor de bunuri pe care doriți să le vindeți. Cu toate acestea, există câteva moduri de a întâmpina probleme, ceea ce înseamnă că afacerea dvs. vă poate face să pierdeți bani, aspectele juridice putând fi pe alocuri puncte cheie. Acest articol va explica cum funcționează dropshipping-ul și punctele cheie pe care trebuie să le luați în considerare înainte de a vă configura magazinul de tip dropshipping. Colaborarea cu un Avocat specializat în dropshipping...

Continue reading
})(jQuery)