a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Drept Civil

Tardivitate Validare Poprire

Într-o speță recentă din domeniul executării silite ne-am confruntat cu probleme juridice referitoare la validarea popririi. Avocat validare poprire Vom prezenta pe scurt Sentința Civilă nr. 497/2023 Şedinţa publică din data de 07.06.2023 a Judecătoriei Huedin în dos. nr. 1684/242/2022 având ca obiect VALIDARE POPRIRE prin care Instanța ne-a admis excepția tardivității formulării cererii de validare a popririi. Avocat specializare executare   1.Motivarea instanței în acord cu criticile noastre Potrivit art. 790 C. proc. civ. (1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit,...

Continue reading

Avocat specializat Contracte. Avocat Redactare Contracte

Atât în domeniul dreptului afacerilor dar și în situațiile dintre neprofesioniști sfera contractelor este una destul de vastă. Activitatea cabinetului nostru se referă și la negocierea clauzelor contractuale, proceduri de diligențe prealabile (due dilligence) sau chiar și asistare la încheierea contractului. Din experiența noastră vă putem ajuta cu redactarea contractului potrivit cerințelor și în funcție de specificul activității dorite. Desigur, scopul principal este acela de a se asigura protecție sporită împotriva clauzelor abuzive și de a asigura un cadru optim pentru a preîntâmpina eventualele litigii. Avocații specializați în contracte negociază, structurează și redactează contractul astfel încât să își protejeze clienții de încălcări,...

Continue reading

Momentul pana la care se poate invoca exceptia prescriptiei extinctive

Instituția prescripției dreptului material la acțiune devine vitală pentru apărare în cadrul oricărui proces în care reclamantul pretinde diferite drepturi (vom avea în vedere că precădere solicitarea unor drepturi de creanță). Avem în vedere și Cererile cu Valoare redusă, Ordonanțele de plată, Acțiuni de drept comun introduse de Recuperatorii de creanță, care adesea demarează proceduri judiciare, chiar dacă drepturile sunt prescrise. Atenție, instanța nu va putea invoca prescripția din oficiu, ci aceasta trebuie invocată de pârât. Nu vom insista asupra tuturor aspectelor practice privind prescripția extinctivă (e.g. legi civile aplicabile în timp, momentul de debut, termene, cauze de suspendare/întrerupere), ci asupra unui...

Continue reading

Acorduri de confidentialitate

Fiecare afacere are o rețetă de succes. Rețeta de succes este adesea îmbrăcată în mai multe vestimentații care să ofere o protecție suficientă împotriva concurenței acerbe. Confidențialitatea a reprezentat și reprezintă un țel în oricare business. Datorită evoluțiilor tehnologice și datorită digitalizării în toate domeniile, secretul unei afaceri s-ar putea să depindă de cele mai fine detalii ale mecanismelor de funcționare. Vom răspunde la o serie de întrebări exemplificative: Cum ne protejăm afacerea de scurgerile de informații? Care sunt informațiile confidențiale? Ce sunt și ce ar trebui să cuprindă un acord de confidențialitate? Care sunt remediile și exemplele de bune practici pentru...

Continue reading

Castigator pentru a doua oara a concursului organizat de UNBR

Avem plăcerea să vă aducem la cunoștință pasiunea pentru progresul juridic și techlaw materializată prin distincția deosebită oferită de U.N.B.R. la concursul național. Acest concurs dovedește pasiunea pentru drept și dorința de specializare continuaprin implicarea în diverse activități. Scopul este de a oferi clienților cele mai bune și actuale soluții astfel încât strategia să îndeplinească condițiile specializării. Tema eseului: Triunghiul Bermudelor. Avocatura în era digitală – tendințele marketingului – deontologie https://www.unbr.ro/castigatorii-concursului-unbr-2023-perspectivele-profesiei-de-avocat-in-contextul-tendintelor-europene-gabriel-valeriu-pascui-razvan-alexandru-marginean-si-andrei/...

Continue reading

Primaria Abrud obligata la plata despagubirilor de peste 10.000 lei pentru muscatura unei persoane de catre un caine „comunitar”

Ne bucurăm împreună cu clientul nostru de ultima reușită în materie de răspundere civilă delictuală. O hotărâre de excepție a rămas definitivă, U.A.T.-ul fiind obligat la plata unor despăgubiri pentru mușcătura cauzată de un câine „comunitar (maidanez)”. Așadar, atitudinea pasivă a Statului a fost „sancționată” de Justiție cu plata daunelor materiale, morale, actualizate cu rata inflației precum și plata dobânzilor penalizatoare. În cele ce urmează, prezentăm sumar situația de fapt, motivele și soluția. Este vorba despre Sentința Civilă nr. 697/2020 pronunțată în dos. nr. 427/203/2020 a Judecătoriei Câmpeni, rămasă def. prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Alba.  Avocat despagubiri. Despagubiri muscatura...

Continue reading

Avocat exproprieri. Majorare cuantum despagubiri. Contestatie decizie expropriere

Datorită amplorii fenomenului exproprierii din ultima perioadă și datorită sumelor adesea derizorii pe care expropriatorul le înaintează majoritatea covârșitoare a Deciziilor de expropriere sunt CONTESTATE. Sunteți în căutarea unui AVOCAT SPECIALIZAT EXPROPRIERI? Vă stăm la dispoziție cu o expertiză extrem de vată în domeniul exproprierilor. Considerăm că avocatul specializat în exproprieri poate juca un rol hotărâtor în fiecare caz particular și poate contribui semnificativ la maximizarea despăgubirilor. Sediul materiei îl regăsim la art. 44 din Constituția României „(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”   Expropriere Cluj – Expropriere Florești...

Continue reading

Evacuarea chiriașului din imobil. Urgența, condiții și practica judiciară

Situațiile cu care ne-am întâlnit de-a lungul timpului ne-au determinat să maximizăm eficiența cabinetului în cunoașterea și utilizarea procedurilor speciale oferite de legiuitor astfel încât scopurile clienților noștri să fie atinse cu celeritate. Avocat specializat evacuare. Avocat Evacuare Cluj. Un bun exemplu unde am obținut o soluție favorabilă este Sentința Civilă nr. 771/2023 pronunțată la 30 ianuarie 2023 de către Judecătoria Baia Mare având ca obiect evacuare. Situațiile extrem de complexe și incapacitatea de plată a locatarilor (chiriașilor) oferă un remediu pentru locatori (proprietari) care să le protejeze dreptul de proprietate.   1.Obiectul demersului judiciar Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia...

Continue reading

Cand se anuleaza permisul de conducere? Anularea permisului de conducere

Problema juridică a anulării permisului de conducere o regăsim adesea în practică. Pentru a preîntâmpina situațiile neplăcute în care o persoană ar conduce având permisul anulat considerăm că se impune structurarea concisă a cazurilor în care se poate dispune anularea permisului de conducere. Înțelegem să sintetizăm ipotezele pentru a ușura munca cititorului și a clienților noștri care se întâlnesc cu aceste probleme.   Totodată, vom răspunde la o serie de întrebări: Ce faci dacă ai permisul de conducere anulat? Care sunt cazurile în care se anulează permisul de conducere? Pe ce perioada nu voi putea conduce dacă am permisul anulate? Cum se poate redobândi...

Continue reading

Clauze abuzive. Judecătoria Cluj-Napoca. Penalitate de 1,5%/zi de întârziere

Ipoteza clauzelor abuzive are un istoric tumultuos în practica judiciară și în literatura de specialitate românească motiv pentru care vom face scurte referiri doar la o ipoteză cu care ne-am întâlnit recent. Poate instanța invoca nulitatea absolută a unei clauze contractuale abuzive? Poate fi considerată o penalitate de întârziere în cuantum de 1,5% din cuantumul debitului pe zi de întârziere clauză abuzivă? Acestea sunt întrebările cu un răspuns evident la care vom face referire. Prezentarea noastră se referă la Ordonanța Civilă nr. 6268/2022 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca într-un litigiu având ca obiect Ordonanță de plată.   I.Starea de fapt Între o societate comercială...

Continue reading
})(jQuery)