a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Avocat exproprieri. Majorare cuantum despagubiri. Contestatie decizie expropriere

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Civil  > Avocat exproprieri. Majorare cuantum despagubiri. Contestatie decizie expropriere

Avocat exproprieri. Majorare cuantum despagubiri. Contestatie decizie expropriere

Datorită amplorii fenomenului exproprierii din ultima perioadă și datorită sumelor adesea derizorii pe care expropriatorul le înaintează majoritatea covârșitoare a Deciziilor de expropriere sunt CONTESTATE.

Sunteți în căutarea unui AVOCAT SPECIALIZAT EXPROPRIERI? Vă stăm la dispoziție cu o expertiză extrem de vată în domeniul exproprierilor. Considerăm că avocatul specializat în exproprieri poate juca un rol hotărâtor în fiecare caz particular și poate contribui semnificativ la maximizarea despăgubirilor.

Sediul materiei îl regăsim la art. 44 din Constituția României „(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”

 

Expropriere Cluj – Expropriere Florești – Expropriere Apahida – Expropriere Gherla – Expropriere Oradea – Expropriere Baia Mare – Expropriere Bistrița-Năsăud – Expropriere Alba Iulia.

 

În aceeași ordine de idei, relevantă este și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Etapele procedurii de expropriere sunt:

  1. aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;
  2. consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;
  3. transferul dreptului de proprietate;
  4. finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere

 

Fiecare etapă trebuie analizată în parte cu ajutorul unui avocat specializat în exproprieri.

Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.

 

Despăgubirea justă și rezonabilă Avocat expropriere Cluj

1.Valoare despăgubirii în funcție de valoarea de piață conform ofertelor de vânzare

a.Raportat la valoarea din contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor terenuri din zona respectivă

b Raportat la valoarea stabilită pe cale judecătorească pentru terenuri din zona respectivă

2.Valoarea despăgubirii în funcție de prejudiciul cauzat proprietarului/ altor persoane interesate

 

Deși practica judiciară nu era una unitară în domeniul stabilirii despăgubirilor și la aspecte să se raporteze instanțele, în 2021 situația a fost tranșată de către Înalta Curte de Casație și Justiție printr-o Hotărâre privind Dezlegarea Unor Chestiuni de drept.

Așadar, trimitem la Decizia nr. 78/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind Dezlegarea unor Chestiuni de drept. „Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia I civilă în Dosarul nr 1602/117/2020 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu completările ulterioare, în etapa judiciară a procedurii de expropriere, la determinarea cuantumului despăgubirilor, dispoziţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 se interpretează extensiv, în sensul că se ţine seama atât de „expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate”, cât şi de criteriile legale prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994.”

     

***

Pentru informații suplimentare și pentru contestarea deciziilor de expropriere vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190. Situația cabinetului nostru ne permite să vă oferim consultanța potrivita pentru exproprierilor din toată țara, astfel încât drepturile dvs. să fie protejate.

})(jQuery)