a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Cand se anuleaza permisul de conducere? Anularea permisului de conducere

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Civil  > Cand se anuleaza permisul de conducere? Anularea permisului de conducere

Cand se anuleaza permisul de conducere? Anularea permisului de conducere

Problema juridică a anulării permisului de conducere o regăsim adesea în practică. Pentru a preîntâmpina situațiile neplăcute în care o persoană ar conduce având permisul anulat considerăm că se impune structurarea concisă a cazurilor în care se poate dispune anularea permisului de conducere.

Înțelegem să sintetizăm ipotezele pentru a ușura munca cititorului și a clienților noștri care se întâlnesc cu aceste probleme.

 

Totodată, vom răspunde la o serie de întrebări:

Ce faci dacă ai permisul de conducere anulat?

Care sunt cazurile în care se anulează permisul de conducere?

Pe ce perioada nu voi putea conduce dacă am permisul anulate?

Cum se poate redobândi permisul de conducere?

 

Sediul materiei îl regăsim în OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Din cuprinsul dispozițiilor legale identificăm două cazuri de anulare a permisului de conducere în funcție de caracterul obligatoriu sau nu a măsurii:

– Anularea facultativă și

– Anularea obligatorie.

 

1.Anularea permisului.

Art. 114 din OUG nr. 195/2002 stabilește:

„(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

i. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

Exemple: Vătămarea corporală din culpă, situațiile de la art. 196 C. Pen., omor, ucidere din culpă sau vătămare corporală (cu intenție). Acestea trebuie să fie săvârșite ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, aici intervenind nesocotirea dispozițiilor privind regimul rutier.

 

ii. titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;

 

iii. titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.

 

iv. permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.

 

v. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

 

Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.  

Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin Regulament.

Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002 stabilește la art. 203 procedura anulării.

 

Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 se dispune:

– de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România;

– de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia română prevede această măsură.

 

Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unei sesizări din partea unei autorităţi competente sau a unui certificat de deces.

Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia.

În termen de 5 zile permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenţă.

 

 

2.Alte aspecte relevante.

 

Articolul de mai sus referitor la anularea permisului de conducere treuie coroborat cu art. 116 din același act normativ.

Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

– au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

– a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

– a intervenit amnistia;

– interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

 

***

 

Summa summarum, pentru orice informații referitoare la procedura anulării permisului de conducere vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)