a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Anulare contravenție pentru lipsa indicatorului rutier de restricționare a vitezei de deplasare

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Contencios Administrativ si Fiscal  > Anulare contravenție pentru lipsa indicatorului rutier de restricționare a vitezei de deplasare

Anulare contravenție pentru lipsa indicatorului rutier de restricționare a vitezei de deplasare

Plângerile contravenționale în materie rutieră sunt o categorie aparte de cauze în repertoriul unui avocat atât datorită similitudinii cauzelor cât și datorită ratei scăzute de câștig. Desigur, opinia este una onestă și nu ne face decât să muncim suplimentar și să oferim cele mai potrivite strategii pentru fiecare situație în parte.

Recent, prin strategia aleasă am reușit anularea unui proces-verbal de sancționare contravenționale pentru o presupusă depășire a limitei de viteză.

Analiza se referă la Sentința Civilă nr. 533/2022 pronunțată de către Judecătoria Avrig la 16.11.2022 – anulare contravenție pentru depășirea limitei de viteza în lipsa unui indicator cu limitare de viteză – Avocat specializat drept contravențional.

 

 

1.Starea de fapt și aspecte relevante

La data de 08.12.2021 petentul a fost oprit de un echipaj de poliție care i-a adus la cunoștință că se deplasa cu viteza de 114km/h într-o zonă unde limita de viteză era de 50 km/h.

S-a solicitat instanței să dispună în sarcina intimatului să depusă la dosar:

-filmarea și poze justificative,

– să comunice dacă agentul constatator era operator autorizat, dar și să depună dovada efectuării autotestării aparatului radar.

De asemenea, s-a solicitat administratorul drumului C.N.A.I.R – DRDP Brașov –SDN Sibiu să comunice dacă la km 252 pe DN7, la data de 08.12.2021 exista montat indicator rutier care limita viteza de deplasare la 50 km/h.

În esență, strategia a vizat demonstrarea că pe sectorul de drum și la km 252, astfel cum a fost precizat în PV, nu a existat un indicator de limitare a vitezei.

 

 

2.Criticile concrete

Ne-am prevalat de principiul in dubio pro reo atât referitor la înregistrările vitezei cât și cu privire la indicatoarele de la locul săvârșirii contravenției.

Referitor la răspunsul depus de DRDP Brașov Secția Drumuri Naționale Sibiu nr. 15721/18.10.2022 am identificat o serie de aspecte relevante.  Pentru direcția de mers Sibiu-Vâlcele avem un indicator la km 252+755 m fix C29 limitare viteză 50km/h.

Ori, din cuprinsul procesului verbal rezultă că petentul se afla la 252km. Astfel, dubiul este evident deoarece partea de început a kilometrului nu avea un indicator. Aspectul poate fi coroborat și cu cele prevăzute la km 251+830m unde începe semnalizarea temporară. Așadar, considerăm că rezultă dincolo de orice dubiu că vinovăția petentului NU poate fi reținută deoarece doar o porțiune limitată din km 252 a fost cu limitare. Agentul constatator nu a identificat cu precizie locul sau măcar aproximativ km. În opinia noastră, din moment ce agentul a trecut în PV km252 putem considera că acesta a văzut indicatorul, fiind partea de început a drumului, astfel încât indicarea trebuia să fie mai precisă.

Coroborăm cele susținute supra și cu înregistrarea video unde deși planează un dubiu asupra vitezei și asupra identității exacte a autovehiculului se observă că sectorul de drum respectiv viza 2 benzi de circulație despărțite de ELEMENT PARAPET PREFABRICAT DE TIP NEW JERSEY. Considerăm acest aspect relevant deoarece acestea sunt montate doar în sectoarele de drum unde viteza este mult mai ridicată și nefiind limita de viteză stabilită în procesul verbal de sancționare contravențională.

 

3. Soluția instanței

Instanţa constată că menţiunile din procesul-verbal de contravenţie contestat nu sunt susţinute de un probatoriu cu privire la existenţa faptei contravenţionale reţinute de agentul constatator, respectiv  săvârşirea acesteia de către petent.

Aceasta în condițiile în care intimata nu a făcut dovada că pe sectorul de drum unde petentul a fost înregistrat cu viteza de 114 km/h limita de viteză era de 50km/h.

Aspectul rezultă din adresa CNAIR (f.66) potrivit căreia limitarea de viteză la 50 km/h era de la km 252+755m, or în procesul verbal de contravenție se menționează expres că fapta a fost săvârșită la data de 08.12.2021, ora 10:46, pe DN7 la km 252, adică înainte de limitare.

În speţa dedusă judecăţii, pentru existenţa elementului material , în ceea ce privește contravenția reglementată de 100 alin. (3) lit. e) din OUG nr. 195/2002 nu este suficientă săvârşirea acţiunii sau inacţiunii interzise, ci se cere şi îndeplinirea unor condiţii – cerinţe esenţiale prevăzute de lege şi ataşate de aceasta elementului material, iar, în speța dedusă judecății, elementul esențial este determinat de limita aplicabilă pe sectorul de drum în discuție.

Sub acest aspect, instanța reține că, la data săvârșirii faptei contravenționale, pe sectorul de drum în discuție nu se afla indicator rutier de restricționare a vitezei de deplasare a 50 km/h și, pe cale de consecință, petentul nu s-a aflat în situația cunoașterii limitărilor de viteză impuse pe sectorul de drum pe care se deplasa.

Faţă de aceste aspecte, instanța constată că nu este împlinită cerinţa esenţială pentru existenţa contravenţiei reţinute în sarcina petentului.

 

***

 

Pentru informații suplimentare, reprezentare în procese vizând anularea proceselor verbale de sancționare contravenționale vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)