a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Anulare Certificat de Incadrare în grad de handicap

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Contencios Administrativ si Fiscal  > Anulare Certificat de Incadrare în grad de handicap

Anulare Certificat de Incadrare în grad de handicap

Emiterea Certificatelor de Încadrare în Grad de Handicap creează adesea o nemulțumire în rândul populației care înțelege să conteste Certificatul de Încadrare emis. În opinia noastră, promovarea unui astfel de litigiu și anularea Certificatului trebuie să fie un obiect major pentru fiecare persoană considerată nedreptățită.

AVOCAT ANULARE CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

Este arhicunoscută practică Comisiilor care stabilesc încadrări diferite, iar multe persoane din diferite motive (costuri mari, perioadă mare de timp, comoditate s.a.m.d.) evită procedura judiciară, care este singurul remediu menit să stabilească situația corectă.

Practica CEDO și a Curții de Justiție a Uniunii Europene este una elocventă în sensul protejării drepturilor persoane cu handicap și încurajează Stele Membre să protejeze aceste persoane.

Din repertoriul jurisprudențial al cabinetului nostru am obținut o hotărâre extrem de interesantă pentru un client, fiind vorba despre Sentința Civilă nr. 75/2019 a Tribunalului Maramureș prin care s-a anulat certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat și pârâtul a fost obligat să emită un certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal.

ANULARE CERTIFICAT HANDICAP

 

1.Starea de fapt și solicitările cu care a fost investită instanța

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş reclamantul C.T. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Maramureş, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună: Anularea Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 106550/10.08.2018, Nr. dosar 106550, emis de DGASPC Maramureş; Obligarea pârâtei la emiterea unui certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal;

Învederează instanţei faptul că suferă de diabet zaharat tip 2, retinopatie diabetică, cataractă incipientă, nefropatie diabetică în stadiul 3, IRC de gradul 1, polineuropatie diabetică senzitivă în stadiul 2, arteriopatie cronică obliterantă membre inferioare stadiul IV, litiază colecist, steatoză hepatică, cardiopatie echemică prin afectare multivasculară, infarct miocardic vechi anterior, stare post PTCA şi Stent, insuficienţă mitrală, HTA gradul III clasa de risc foarte scăzut, BAV II Mobitz Intermitent, aritmie extrasistolică ventriculara, hiperlipidemie mixtă severă cu risc foarte crescut, hipertrofie benignă de prostată, tinea pedis, onicomicoză, keratoze seboreice, papiloame virale şi obezitate abdominală gradul III cu risc foarte crescut.

În cursul anului trecut a suferit o intervenţie chirurgicală prin care i-a fost amputat o parte a piciorului drept, ajungând într-un cărucior rulant.

Nu în ultimul rând, arată că are vârsta de 70 de ani, a ajuns supraponderal şi este într-o imposibilitate obiectivă şi ireversibilă de a se deplasa fără ajutor, atât în casă cât şi în afara ei. Cu atât mai puţin poate efectua alte activităţi casnice, cum ar fi acelea de a-şi găti sau a se spăla singur dată fiind lipsa mea de mobilitate.

Reclamantul a fost încadrat în grad de handicap accentuat, cu valabilitate 12 luni.

Conform HG nr.268/2007, evaluarea persoanelor adulte cu handicap, este un proces complex si continuu care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora. Procesul presupune colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei si interventiei, stabilindu-se astfel măsura în care afecţiunea medicală generatoare de handicap, respectiv deficienta functională cauzată de boala, afectează viaţa personală (autonomia în plan personal-capacitatea de autoservire si autoingrijire) si integrarea sociala a persoanei (autonomia în plan socialcomunicare, orientare, mobilizare).

Conform art.85 alin.10 din Legea 448/2006, “Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.”, respectiv Ordinul comun al MMFES şi MSP nr.762/1992/2007.

 

2.Aspecte esențiale reținute de instanță

Într-adevăr, reclamantul prezintă amputaţie gambă dreaptă, neprotezabil, respectiv amputaţia unei părţi a membrului pelvin drept, iar în ceea ce priveşte piciorul stâng, alături de cel drept, reclamantul prezintă diagnosticul de arteriopatie obliterantă stadiul IV . Aşa cum arată şi pârâtul, diagnosticul clinic pus de către medicul chirurg vascular este de Ischemie critică membre inferioare prin leziuni distale în afara resurselor chirurgicale. În aceste condiţii, instanţa apreciază că amputaţia unilaterală de la piciorul drept asociată cu evidenta reducere a funcţionalităţii piciorului stâng, permite încadrarea reclamantului în grad de handicap grav.

Deşi nu există o amputaţie integrală a piciorului drept, raportat la cazul limitativ al gradului grav de handicap, prevăzut de textul normativ sus-amintit, invocat mai sus, nu trebuie omis faptul că lipsa gambei, ca parte a membrului pelvin, în condiţiile în care este neprotezabil, echivalează cu lipsa integrală a piciorului, raportat la implicaţiile asupra staticii, mobilităţii şi gestualităţii, coordonării şi echilibrului, avute în vedere de reglementare. Oricum, aşa cum s-a arătat, la deficienţă accentuată, norma legală include cazul limitativ „amputaţie unilaterală de membru pelvin neprotezată ori cu proteză nefuncţională asociată cu reducerea funcţionalităţii membrului pelvin controlateral sau a unui membru toracic prin diferite afecţiuni neurologice, osteoarticulare etc..” , cu menţiunea că „se stabileşte handicap accentuat sau grav în raport cu gradul afectării autonomiei personale”.

Analizând aceste cazuri care pot determina încadrarea în gradul grav de handicap şi particularizarea lor la situaţia bolnavului, instanţa apreciază că reclamantul se încadrează în deficienţă gravă.

Aceasta, întrucât autonomia personală este grav afectată, aşa cum relevă ancheta socială efectuată,din care reiese faptul că reclamantul nu poate să se deplaseze. Faptul că obezitatea contribuie la afectarea autonomiei personale, nu înlătură posibilitatea încadrării în grad de handicap grav, în condiţiile în care criteriile legale vizează gradul afectării autonomiei personale, iar actele dosarului nu relevă ponderea decisivă a obezităţii din acest punct de vedere.

Încadrarea într-un anumit grad de handicap nu ţine în mod exclusiv de diagnosticul medical, ci presupune o apreciere subiectivă de ansamblu a situaţiei personale şi sociale concrete a persoanei evaluate.

Dispoziţiile legale prevăd în plus că acordarea asistentului personal se face în baza evaluării sociopsihomedicale.

În ceea ce priveşte evaluarea sociopsihomedicală la care se face trimitere, instanţa subliniază lipsa oricăror criterii obiective care să fi fost stabilite de dispoziţiile legale pentru a face distincţie între persoane care, având un handicap grav, au dreptul la un asistent personal şi persoanele care – având acelaşi grad de handicap – nu au acest drept.

Lipsa de claritate şi previzibilitate a legii, cel puţin raportată la lipsa unor argumente pertinente care să fie furnizate de pârât pentru a justifica refuzul recunoaşterii acestui drept, determină instanţa să dea întâietate dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 448/2006, fără a reţine existenţa vreunui impediment legal în recunoaşterea dreptului la asistent personal reclamantului.

Instanţa aminteşte că, potrivit anchetei sociale, reclamantul necesită ajutor total din partea altei persoane pentru efectuarea igienei personale, vestimentare şi a locuinţei, procurarea, prepararea şi servirea hranei, efectuarea cumpărăturilor, la procurarea medicamentelor, ori pentru deplasarea în interiorul sau exteriorul locuinţei.

Rezultă din acesta constatări ale autorităţilor că reclamantul nu poate trăi fără ajutorul unei persoane.

 

***

 

Dacă sunteți în căutarea unui cabinet de avocatură cu experiență și cu pregătire în domeniul anulării certificatelor de încadrare în grad de handicap, vă stăm la dispoziție birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190

})(jQuery)