a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Tot ce trebuie sa știi despre un Contract de Prestări Servici. Clauze importante în Contractul Prestări Servicii

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Dreptul Afacerilor  > Tot ce trebuie sa știi despre un Contract de Prestări Servici. Clauze importante în Contractul Prestări Servicii

Tot ce trebuie sa știi despre un Contract de Prestări Servici. Clauze importante în Contractul Prestări Servicii

În activitatea noastră am contribuit la redactarea unor Contracte de Prestări Servicii extrem de complexe aspect care ne-a determinat să prezentăm sintetic cele mai importante clauze contractuale asupra cărora ne-am aplecat atenția îndeosebi.

 

Avocat specializat contracte. Oferim consultanță juridică și servicii online de due dilligence pentru redactarea clauzelor potrivit cu afacerea dvs. Avocat Cluj – Avocat Online – AvocatContracte

 

Clauzele trebuie redactate în acord cu voința părților dar nu puține sunt situațiile în care o parte, datorită „poziției” sale, poate impune celeilalte părți anumite clauze care îi oferă o poziție privilegiată.

În definitiv, fie că dorim redactarea unor clauze care să contureze un avantaj, fie că dorim să limităm riscul și să ne protejăm de astfel de clauze, analiza din partea unui avocat devine obligatorie.

 

1. Ce este un Contract de prestări servicii?

Contractul de prestări servicii este un acord care obligă cel puțin o parte să presteze un serviciu pentru o altă parte în schimbul unor produse, servicii sau sume de bani. Așadar, avem 2 părți: Prestator și Beneficiar. Acest tip de contract enumeră serviciile pe care le va realiza Prestatorul și detaliază calendarul și remunerația pentru proiect.

Un Contract de Prestări Servicii nu trebuie să poarte neapărat denumirea de „Contract de Prestări Servicii”. Acest contract poate avea o varietate largă a denumirilor.

 

2.Clauze contractuale importante

 

1. Termenul

Toate contractele de servicii trebuie să precizeze în mod clar durata contractului (când începe și când se încheie contractul). Această clauză este necesară deoarece clarifică momentul în care contractul va intra în vigoare. Deși pare un aspect evident, omisiunea unei clauze de acest fel va putea avea consecințe litigioase.

 

2.Responsabilitățile

Clauzele de stabilire a drepturilor și obligațiilor părților sunt printre cele mai importante. Această clauză necesită atenție la detalii și va fi foarte specifică pentru natura serviciilor care urmează să fie prestate.

Chiar dacă ați avut discuții prealabile cu cealaltă parte cu privire la serviciile care vor fi prestate, este important să precizați în detaliu responsabilitățile în contract. În cazul în care există un litigiu în care trebuie să afle dacă o parte la contract și-a îndeplinit obligațiile, o secțiune „Responsabilități” bine redactată poate ajuta la rezolvarea eficientă a situației.  Totodată, un domeniu de activitate stufos, detaliat poate fi atașat sub formă de anexă separată la contract.

 

3.Condițiile de plată

Contractul trebuie să conțină în termeni clari aspectele pecuniare, moneda, modalitățile de plată și termenele de plată și eventualele penalități.

În această secțiune pot fi incluse toate aprobările necesare sau alte etape care trebuie îndeplinite înainte de plată. Totodată, recomandăm evidențierea modului de facturare cu privire la serviciile prestate. Partea care va fi responsabilă pentru costurile suportate în legătură cu serviciile trebuie să fie enunțată expres.

În fine, dacă capitolul privind plățile devine prea detaliat/aglomerat pentru draftul de contract, recomandăm redactarea unei anexe separat.

 

4.Soluționarea litigiilor

Aceasta poate fi o clauză delicată într-un contract, deoarece recunoaște în mod expres că poate apărea un litigiu. La urma urmei, cine vrea să vorbească despre rezolvarea unor probleme viitoare când relația abia se stabilește? Deși acest lucru poate părea ciudat, poate economisi mult timp și bani în cazul nefericit în care apare un litigiu.

Unele contracte conțin o dispoziție privind „stabilirea legii aplicabile” sau „legea aplicabilă„, care precizează clar că litigiul va fi reglementat de legile unui anumit stat, județ sau municipalitate. Dar este important de reținut că o dispoziție de „alegere a legii aplicabile” nu va avea efect în anumite situații în care părțile nu pot să se sustragă prin contract de la aplicarea legii unui anumit stat din motive de ordine publică. Totodată, se pot stabili clauze atributive de competență teritorială în caz de litigiu.

 

5.Soluționarea litigiilor

În anumite situații, părțile trebuie să precizeze clar cine deține drepturile de proprietate intelectuală. În multe circumstanțe, drepturile de proprietate intelectuală în cauză sunt complexe și fac obiectul unui acord complet separat, care poate fi încorporat în contractul de prestări servicii prin anexarea acordului de proprietate intelectuală.

 

6.Răspunderi și penalități

Uneori, pe parcursul derulării unui contract pot interveni diferite incidente. O societate ar putea dori să reglementeze că nu va fi responsabilă pentru nicio răspundere care rezultă din acțiunile unui contractant în timpul derulării contractului. Există multe variante de clauze de despăgubire care pot fi utilizate în diferite circumstanțe, dar o clauză de despăgubire bine redactată poate fi utilizată pentru a vă proteja afacerea de costuri și responsabilități semnificative.

 

7.Acte adiționale

Pe măsură ce serviciile prevăzute în contract sunt prestate, este adesea necesar să se modifice termenii contractului. O clauză care precizează în mod clar modul în care poate avea loc o astfel de modificare va contribui la prevenirea oricărui litigiu ulterior cu privire la faptul că o discuție ulterioară între părți a dus la modificarea termenilor contractului. Cea mai comună practică este de a solicita ca orice modificare să fie făcută prin acordul scris al părților.

 

8.Declarații/Garanții

Contractele de prestări servicii sunt încheiate datorită expertizei, acreditărilor și abilităților pe care părțile le pretind. Ce se întâmplă dacă antreprenorul nu reușește să obțină rezultatul pe care l-a promis? O dispoziție bine redactată va putea avea consecințe juridice deosebite fie pentru angajarea răspunderii fie pentru excluderea răspunderii.

 

9.Relația dintre părți

Serviciile pentru afacerea dumneavoastră vor fi adesea prestate de un „contractant independent”, spre deosebire de un angajat/salariat al afacerii dumneavoastră. În această situație, este necesar ca în contractul de prestări servicii să existe o clauză care să precizeze că antreprenorul va acționa în calitate de antreprenor independent. Această clauză ar trebui să facă mai mult decât să îl numească pur și simplu contractant independent. Ar trebui să descrie relația în așa fel încât să fie clar că acesta nu este un angajat. E.g., clauza ar trebui să includă o declarație conform căreia contractantul va fi responsabil pentru plata propriilor impozite pentru compensația primită în cadrul contractului de servicii, nu va fi acoperit de asigurarea de șomaj sau de indemnizație pentru accidente de muncă, va avea capacitatea de a decide asupra activității zilnice care trebuie desfășurată pentru a obține rezultatele dorite de întreprindere și va avea libertatea de a desfășura alte activități care nu intră în conflict cu domeniul de aplicare al contractului de servicii. Toate aceste aspecte capătă importanță inclusiv prin prisma eventualei recalificări din partea organului fiscal, consecințele fiscale fiind deosebit de importante.

***

Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în contracte pentru redactarea și implementarea clauze contractuale vă stăm la dispoziție birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)