a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Renuntare la urmarirea penala. Infractiune privind constructiile

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Penal  > Renuntare la urmarirea penala. Infractiune privind constructiile

Renuntare la urmarirea penala. Infractiune privind constructiile

Printr-o hotărâre recentă în domeniul infracțiunilor privind construcțiile am consolidat practica cabinetului. Așa cum am văzut într-un articol trecut, există o practică, relativ constantă, prin care procurorul solicită instanței confirmarea renunțării la urmărirea penală.

Vom analiza sumar Încheierea penală nr. 245/CC/2023 a Judecătoriei Dej pronunțată în dos. nr. 1215/2019/2023 privind confirmarea renunțării la urmărirea penală privind infracțiunea de Continuarea exercitării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente potrivit legii, prev. de art. 24 alin. b) din Legea nr. 50/1991.

 

 

1. Starea de fapt

În fapt, s-a reținut că suspectul a continuat lucrările la imobilul proprietate personală, contrar măsurilor stabilite anterior prin procesul-verbal de către un consilier delegat din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Avocat specializat constructii Cluj

 

2.Reținerile instanței

În primul rând, instanța reține că ordonanța de renunțare la urmărirea penală este legală deoarece cuprinde toate elementele prevăzute de art. 318 alin. 8 rap. la art. 286, fiind verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de către procurorul-șef. Avocat specializat infracțiuni constructii

În raport de criteriile prevăzute la art. 318 alin. 2 C. proc. pen. în mod corect s-a reținut că nu există interes public în urmărirea penală a faptei: Constructie ilegala infractiune

– față de conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire, respectiv infracțiunea de Continuarea exercitării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente potrivit legii, prev. de art. 24 alin. b) din Legea nr. 50/1991, avocat cluj

modul și mijloacele de săvârșire, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea redusă a faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia,

existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii și

– având în vedere persoana suspectului, conduita acestuia anterior și după săvârșirea infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, ținând cont că a depus diligențe pentru a intra în legalitate cu lucrările executate. Avocat specializat constructii ilegale

 

3. Scurte concluzii

Din cuprinsul hotărârii se observă o motivare deși sumară, extrem de țintită asupra aspectelor esențiale pe care justițiabilii/apărarea trebuie să le aibă în vedere. Așadar, o apărare corectă impune chiar și prezentarea demersurilor privind intrarea în legalitate care au fost depuse, avem în vedere ipoteza obținerii unui Certificat de Urbanism sau chiar și un proces în contradictoriu cu autoritatea publică privind obligarea acesteia la emiterea Autorizației de Construire. Avocat renuntare urmarirea penala

 

 

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând pregătirea apărării și stabilirea unei strategii personalizate pentru a obține o soluție favorabilă. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

 

})(jQuery)