a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Regulament organizare concurs online. Legislație și alte ipoteze

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Regulament organizare concurs online. Legislație și alte ipoteze

Regulament organizare concurs online. Legislație și alte ipoteze

Promovarea produselor sau serviciilor este adesea un punct de referință în activitatea unei afaceri. Marketingul a devenit o piesă de rezistență în activitatea oricărei societăți indiferent de domeniul de activitate. În acest articol tratăm ipoteza organizării unui concurs cu premii de către o societate comercială și exigențele legislative impuse.

Fie că vorbim despre un website nou lansat, o aplicație mobilă, un produs nou sau o pagină de Facebook exclusivistă trebuie valorificate cel puțin două ipoteze.

În primul rând, vom avea în vedere varianta în care participarea la concurs este gratuită și nu se impune pentru participanți achiziționarea unui produs/serviciu și nici plata vreunei taxe. În această ipoteză nu ne vom încadra pe ipoteza loteriei publicitare astfel cum este aceasta reglementată de legislația în vigoare.

În atare caz, vom putea fi sub incidența art. 46 din O.G. nr. 99/2000 „Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câștigate exclusiv datorită abilității, cunoștințelor și perspicacității participanților, câștigătorul fiind desemnat în funcție de valoarea prestației sale.”

În acest caz, întocmirea unui regulament nu este obligatorie. Cu toate acestea, și în acest caz recomandăm întocmirea unui regulament pentru a evita reclamațiile și problemele care ar putea să apară.

În al doilea rând, ipoteza des întâlnită în practică pe care o vizăm în acest studiu este aceea a participării la concurs prin condiționarea de achiziția unui produs sau serviciu. Concursul este denumit în termeni de specialitate de către legiuitor ca fiind „loterie publicitară”.

 

1.Care este legislația aplicabilă?

Vom avea în vedere 2 acte normative principale:

– Ordonanța Guvernului  nr. 99 din 29 august 2000 (**republicată**) privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

– Ordonanța de Urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

2. Ce este loteria publicitară?

Sediul materiei este regăsit la art. 41 din O.G. nr. 99/2000 „(1) Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanților speranța unui câștig prin tragere la sorți. (2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condițiile în care participanților nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării produsului/serviciului. (3) Cheltuielile efectuate de către participanți pentru achiziționarea de efecte și servicii poștale și pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidența alin. (2).”

Concursul pe de altă parte, sau “loteria publicitară” astfel cum este denumit în lege, este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanților speranța unui câștig prin tragere la sorți si care este admisă numai în condițiile în care participanților nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării produsului/serviciului.

 

3. Redactarea regulamentului

Pentru organizarea unui concurs, operatorii economici trebuie în primul rând să redacteze un regulament de participare/desfășurare a concursului. Pentru informarea corectă și completă a consumatorilor, acesta ar trebui să cuprindă următoarele informații:

– denumirea și adresa organizatorului concursului;

– durata de desfășurare a concursului;

– condiții de participare și de eligibilitate (categoria de persoane căreia îi este adresat concursul, precum și eventuale restricționări de participare a rudelor/afiliaților persoanelor implicate în organizarea concursului);

– mecanismul concursului (prezentarea propriu-zisă a concursului);

– descrierea premiilor acordate, indicând exact natura, numărul și valoarea comercială a acestora;

– modalitatea de desemnare a câștigătorilor;

– detalii despre acordarea premiilor (e.g. in cazul unor vouchere cadou se va indica exact modalitatea de transmitere a voucherului, durata de valabilitate, condiții de utilizare a premiului câștigat);

– detalii despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților / câștigătorilor;

– detalii despre taxele şi impozitele aferente premiilor;

– mențiunea expresă potrivit căreia organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor, precum și a premiilor acordate.

Desigur, prezentarea nu este una exhaustivă, de la caz la caz întocmirea regulamentului reprezintă un proces complex care va trebui să țină cont de mai multe aspecte și de specificul operatorului economic.

Regulamentul va conține obligatoriu și următoarea mențiune prevăzută în actul normativ anatemenționat „regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant„, scop în care se va menționa adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă sau făcută către organizatorul concursului.

Un alt aspect important pe care organizatorii concursurilor trebuie să îl aibă în vedere este autentificarea regulamentului de către un notar public, înainte de începerea concursului (art. 43 din O.G. nr. 99/2000). De asemenea, orice modificare care intervine ulterior datei de începere a concursului trebuie consemnată într-un act adițional la regulament care trebuie autentificat de un notar public înainte de implementarea modificării. Orice modificare cu privire la concurs trebuie adusă la cunoștința publicului prin aceleași modalități prin care s-a făcut comunicarea regulamentului.

 

4. G.D.P.R.

Participanții la concurs sunt persoane fizice, din rândul consumatorilor motiv pentru care va trebui acordată o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal în contextul organizării unui concurs. Organizatorii sunt operatori de date, trebuind să stabilească scopul și mijloacele prelucrării datelor. Sub formă de clauze se pot insera note de informare în conformitate cu cerințele GDPR.

În esență, datele cu caracter personal trebuie colectate si prelucrate în scopurile strict legate de desfășurarea concursului (organizare și desfășurare, desemnarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiilor, precum și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar contabile ale organizatorului). Datele vor fi astfel prelucrate pentru desfășurarea campaniei conform mecanismului descris prin regulament (acesta reprezentând „contractul” dintre organizator si participanții care, in mod voluntar, s-au înscris) sau pentru îndeplinirea unor obligații legale ce revin operatorului (e.g. îndeplinirea obligațiilor fiscale). Datele prelucrate trebuie sa fie minime, limitate la ceea ce este necesar pentru desfășurarea concursului, în funcție de tipul acestuia și de canalul prin care se desfășoară, fiind necesar ca organizatorii să evite colectarea mai multor date decât ar fi strict necesare.

 

 

În acest context, ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante pentru afacerea dvs., incluzând analiza necesității redactării regulamentului și redactarea clauzelor în acord cu dispozițiile legale în vigoare. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)