a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Drept Civil

Drept Civil

Specializarea de bază a domnului Pășcui Gabriel-Valeriu este reprezentarea clientului în litigiile cu conținut predominant civil.

În această arie vă vom reprezenta interesele în litigii de drept civil clasic, precum:
– fond funciar;
– rezolvare probleme de drept succesoral;
– acțiune în grănițuire;
– acțiune în revendicare si sora mai „mică„ acțiunea posesorie;
– servituți de trecere, extrem de întâlnite în practică datorită caracterului de loc înfundat al multor imobile;
– partaj;
– uzucapiune;
– răspundere contractuală si delictuală;
– litigii care izvorăsc din vechiul drept al familiei printre care și reprezentarea clientului în procesele de divorț;
– proceduri speciale: ordonanță președințială, procedura evacuării.
– daune morale pentru recuperarea prejudiciului cauzat imagini

Desigur, tipul acțiunilor se pliază în funcție de particularitățile situației juridice prezentate de către client.
Totodată, vă putem oferi servicii de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi conformarea documentației juridice, de cadastru şi de carte funciară, urbanism necesare pentru încheierea tranzacţiilor, cum ar fi  contracte de vânzare, uzufruct, superficie, arendă, antrepriză, închiriere.
Pe lângă reprezentarea în fața instanței de judecată, va oferim și îndrumare la redactarea unei game largi de contracte.
Captăm atenția clientului asupra acestui aspect deoarece fiecare contract va fi redactat „made to measure” satisfăcând neechivoc interesele dumneavoastră. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 51/1995, modificată, completată şi republicată contractul va putea fi trecut în evidența.

Contact Us Now

No Comments

Leave a Comment

})(jQuery)