a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Control respectare GDPR. Amenda salon Cosmetice – supraveghere video.

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Dreptul Afacerilor  > Control respectare GDPR. Amenda salon Cosmetice – supraveghere video.

Control respectare GDPR. Amenda salon Cosmetice – supraveghere video.

Pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a fost publicată o speță extrem de interesantă asupra căruia ne vom apleca atenția cu scurte comentarii punctuale. Opinăm că rezumatele pe scurt publicate pe site-ul Autorității, www.dataprotecion.ro sunt extrem de utile pentru practicienii în domeniul GDPR, dar și pentru societățile interesate să se conformeze cu noutățile din domeniu.

 

1.Starea de fapt și sesizarea

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care o persoană fizică a semnalat faptul că persoane vizate erau supravegheate video în timpul prestării unor servicii cosmetice.

În cadrul investigației efectuate, s-a constatat că societatea deține un sistem de supraveghere video montat atât în interiorul, cât și în exteriorul spațiului unde își desfășoară activitatea operatorul, care monitorizează atât angajații cât și clienții.

De asemenea, s-a reținut faptul că operatorul nu a făcut dovada realizării unei informări clare, complete și corecte a angajaților săi și a persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal (respectiv imaginea) se prelucrează prin intermediul camerelor video de supraveghere, prin comunicarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și în condițiile de transparență din art. 12 din același regulament.

Totodată, a rezultat că societatea nu a făcut dovada unor incidente existente anterior care să justifice interesul său legitim care să prevaleze asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate. Astfel, s-a constatat că operatorul a prelucrat în mod excesiv datele (imaginile) clienților și angajaților săi, prin intermediul camerei video instalate în incinta unde se efectuau tratamente cosmetice. Datele astfel prelucrate nu au fost adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care erau prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”). Scopul declarat de operator putea fi realizat prin mijloace mai puțin intruzive pentru viața privată a clienților și angajaților săi.

 

2.Încălcări

Controlul a vizat o societate comercială care a încălcat dispozițiilor art. 12, art. 13, precum și art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c), raportat la art. 5 alin. (2)  și art. 6 din Regulament. În esență, au fost vizate condițiile privind legalitatea prelucrării stabilite de art. 6 din același regulament. În plus, operatorul nu a putut demonstra respectarea principiilor de prelucrarea conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 

3.Sancțiuni și măsuri dispuse

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional, astfel:

– amendă în cuantum de 4.945,10 lei (echivalentul a 1000 EURO), pentru încălcarea dispozițiilor art. 12-13 din Regulament;

– amendă în cuantum de 7.417,65 lei (echivalentul a 1500 EURO), pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c), raportat la art. 5 alin. (2)  și art. 6 din Regulament;

 

4.Concluziile noastre

Din speța de mai sus putem identifica o serie de particularități pe care le vom avea în vedere în cadrul consultanței juridice oferite clienților noștri care sunt preocupați de respectarea Regulamentului. Cu alte cuvinte, după studiul acestui caz rămânem cu următoarele idei principale:

– controlul a fost demarat ca urmare a unei sesizări realizate de către o persoană fizică care a observat utilizarea nelegală a unei camere video și înregistrarea unor imagini în timpul prestării serviciilor de cosmetică; Vom avea o atenție sporită asupra amplasării aparatului de înregistrare, poziționarea acestuia.

realizarea unor informări clare, complete și corecte a angajaților prin note informative, e-mailuri interne, includere în ROI, CIM, CCM, precum și a clienților cu privire la comunicarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și în condițiile de transparență.

– se vor găsi justificări obiective și dovedite precum sunt existența unor pericole sau dosare penale din trecut cu privire la furturi, violări de sedii profesionale ș.a.m.d. care să justifice supravegherea video. Acestea dovedesc interesul legitim de prevalare asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.

– datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care erau prelucrate. E.g. nu vom aplica camere de filmat în zona unde se realizează make-up, epilat ș.a.m.d. fiind zone intime pentru persoane unde nu se impune capturarea imaginilor.

– eliminarea utilizării camerei de supraveghere video instalată la nivelul camerei de cosmetică pentru care nu există un temei legal expres de prelucrare.

– interzicerea accesului de la distanță prin Internet la imagini și înregistrări, precum și accesarea imaginilor și înregistrărilor numai în situația producerii unor incidente care au legătură cu scopul instalării acestor camere de supraveghere

***

În acest context, ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante pentru afacerea dvs., incluzând auditul prealabil, due dilligence, redactarea Termenilor și a Condițiilor de utilizare a site-ului, a Politicilor de Confidențialitate și tot ce ține de G.D.P.R., în acord cu dispozițiile legale în vigoare, precum și a tuturor documentelor necesare pentru partea juridică a site-ului. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)