a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

Facebook

Search
Menu
 

Drept Civil

Contractul de locațiune – închiriere imobil. Ce clauze trebuie să cuprindă?

  Piața imobiliară din Cluj-Napoca sau București a rămas la fel de atractivă atât pentru investitori cât și pentru potențialii clienți. Fie că vorbim de sezonul universitar, fie că vorbim despre sezonul de vară, închirierea imobilelor devine atractivă atât pentru chiriaș, dar și pentru proprietar. Indiferent de perspectivă aleasă, importanța clauzelor contractuale dintr-un contract de locațiune va fi dovedită atât pentru proprietar cât și pentru chiriaș. Contractul de închiriere sau locațiunea este reglementat de Codul Civil la articolul 1777, capitolul V, „contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă...

Continue reading

Contractul de vânzare-cumpărare. Negociere, redactarea clauzelor si perfectarea contractului.

  Negocierea, redactarea clauzelor și perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil reprezintă aspecte esențiale pentru protejarea părților interesate, fie că vorbim despre vânzător, fie că vorbim despre cumpărător, ambii dorind să fie cât mai exigenți din punct de vedere al clauzelor contractuale. Contextul analizezi este Contractul de Vânzare cumpărare cu privire la un apartament, casă, teren intravilan. În practică ne-am întâlnit adesea cu situații extrem de variate care cu minime diligențe ar fi putut avantaja unele părți în cadrul unui eventual litigiu. Dintre situațiile cele mai interesante și discutabile identificăm o serie de particularități pe care le considerăm noi mai problematice...

Continue reading

Recuperarea creanțelor. Proceduri

Fie că vorbim despre o creanța datorată de către/unei societăți comerciale sau unei persoane fizice mecanismul legal este unul oarecum identic cu o importanță practică capitală. Ne propunem să identificăm cele mai importante aspecte legislative și proceduri conferite justițiabilului pentru a putea avea dreptul de creanță satisfăcut. Înainte de analiza concretă a ipotezelor de lucru atragem atenția asupra unor aspecte juridice extrem de importante, mecanismele prescripției dreptului material la acțiune. A priori, vom analiza in concret dacă vorbim sau nu despre o creanță prescrisă. Indiferent din care perspectivă privim (creditor sau debitor), aceștia trebuie să aibă în vedere termenul de prescripție...

Continue reading

Repunerea în termen

Des întâlnită în practică și rar admisă de către instanțe, instituția repunerii în termen reprezintă un remediu cu un interes deosebit pentru practicieni și pentru justițiabili. În rândurile de mai jos vom prezenta câteva particularități pe care le considerăm mai relevante.   1. Aspecte generale Sancțiunea decăderii presupune pierderea unui drept procesual neexercitat în termenul prevăzut de lege. Denumirea marginală a art. 186 C. proc. civ. este „Repunerea în termen”. Retrospectiv, prevederea a fost introdusă cu ocazia modificărilor de substanță din anul 1948, redactarea inițială din 1865 fiind extrem de rigidă, fără a lăsa părții nicio posibilitate de remediere a neajunsurilor decăderii. Așadar, art....

Continue reading

Sechestrul judiciar din perspectiva practicii judiciare a Curții de Apel Cluj

Un remediu protector și o măsură adesea esențială în cadrul unui proces civil îl reprezintă sechestrul judiciar. Voi analiza condițiile procedurale impuse pentru a se putea lua această măsură. Referirile prezentate vor fi prin prisma practicii judiciare în litigii cu persoane juridice, cu preponderență Curtea de Apel Cluj. Articolul de debut este 972 C. proc. civ care prezintă în ce constă sechestru judiciar. Cunoașterea acestui articol este importantă și pentru a înțelege deosebirea față de sechestru asigurător. Așadar, „Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condițiile legii, a altor bunuri, prin încredințarea pazei acestora unui administrator-sechestru...

Continue reading

Vicii ascunse. Referiri la ipoteza construcțiilor și autovehiculelor. Remedii juridice.

Una din principalele probleme cu care se întâlnesc proaspăt proprietarii de imobile (apartamente, case) în această perioadă de „boom” al pieței imobiliare o vizează viciile ascunse. Din aceeași perspectivă, constructorii și antreprenorii trebuie să cunoască toate remediile și mijloacele de apărare pentru a preîntâmpina abuzurile și pretențiile nejustificate ale noilor proprietari de construcții. Totodată, piața comercializării de autovehicule nu trebuie omisă din acest context. O serie de spețe au devenit notorii atât pentru profesioniști cât și pentru consumatori. Voi prezenta un punct de vedere juridic fundamentat atât pe doctrina românească și străină cât și pe practica judiciară. Deși modul de prezentare...

Continue reading

Stock Option Plan

Stock Option Planul este o creație a marilor corporații americane datând de aproximativ 100 de ani. Deși acesta a fost folosit cu precădere de către corporațiile mari americane și europene, mediul de business românesc s-a întâlnit și utiliează în repetate rânduri acest model extrem de interesant.[1] Avocatul și economistul american, Louis O. Kelso, a creat primul Stock Option Plan (ESOP) în 1956, ca o modalitate de tranziție a dreptului de proprietate al Peninsula Newspapers, Inc., de la cei doi fondatori (amândoi, în anii 80), la succesorii aleși, manageri și angajați.[2] Rațiunile lui Kelso se fundamentau pe faptul că angajații companiei ar trebui...

Continue reading

Contestația la executare din perspectiva C75/19 a C.J.U.E. Ipoteza clauzelor abuzive.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a tranșat o problemă extrem de importantă din practica instanțelor de judecată referitoare la contestația la executare. Această hotărâre a deschis practic „Cutia Pandorei” în materie de drept execuțional. S-a stabilit că termenul de 15 zile nu este unul rezonabil și suficient pentru a putea intenta un proces având ca obiect contestație la executare. Nu vom prezenta motivele pentru care această soluție este obligatorie pentru fiecare stat membru deoarece este arhicunoscut art. 148 din Constituția României care statuează că „Prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu , au...

Continue reading

Principiul proporționalității în dreptul administrativ european.

Am ales să tratez acest principiu datorită implicațiilor practice și datorită frecvenței cu care instanțele de judecată îl nesocotesc. M-am prevalat de proporționalitate atât în litigii contravenționale, cât și în cele de drept administrativ „clasic”. Uneori cu succes, alteori cu speranța de a veni cu acel „nou”, acea inovație care de multe ori lipsește. Totodată, abordarea cauzei prin prisma principiului proporționalității ca ratio decidenti constituie un progres în dreptul administrativ. La nivelul cel mai de bază și simplist, principiul proporționalității vizează situația în care orice măsură luată trebuie să fie bine adaptată și studiată pentru a atinge scopurile pe care...

Continue reading

E-Commerce. Aspecte juridice.  Ce trebuie să știi înainte de a porni o afacere online?

Dacă în urmă cu mai puțin de un deceniu eram nevoiți să ne deplasăm: la piață, la mall, la diferite centre comerciale pentru a achiziționa produsele dorite, în prezent situația s-a schimbat radical. Mediul online a devenit unul propice pentru comercializarea produselor și a serviciilor. În acest context, optica antreprenorilor s-a concentrat și asupra comerțului electronic, domeniu văzut în prezent ca fiind unul „de viitor”.  În ultima perioadă am fost contactat de numeroși clienți, conștienți de potențialul oferit de comerțul electronic, pentru a descoperi tainele problemelor juridice cu care s-ar confrunta în mediul virtual. În cuprinsul acestui articol voi face o prezentare...

Continue reading
})(jQuery)