a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Contencios Administrativ si Fiscal

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Contencios Administrativ si Fiscal

Redobandire cetatenie romana. Ipoteza Republicii Moldova

Activitatea curentă a cabinetului ne-a ajutat să formăm o practică unitară în ipoteza litigiilor împotriva Autorității Naționale pentru Cetățenie ( în continuare A.N.C./ANC) și care vizează redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Republicii Moldova. În ultimii ani am observat o orientare destul de „agresivă” a Tribunalului București (instanță material și teritorial competentă exclusiv) prin care sunt admise cererile promovate de justițiabilii vătămați în drepturile lor. Avocatspecializatredobandirecetatenie Avem în vedere ipoteza clasică în care ANC refuză nejustificat să soluționeze cererea sau nu o soluționează în termenul legal (5 luni de la data depunerii dosarului). Rare și pe cale de dispariție sunt soluțiile în...

Continue reading

Demolare constructii Cluj. Principiul Proportionalitatii. Aparari

  Problema demolării construcțiilor din Cluj-Napoca s-a intensificat odată cu debutarea controalelor, începând cu anul 2021. Str. Pometului, Valea Fanatelor, Valea Chintăului, Oașului, Făget, Gheorgheni, dar și altele au devenit o țintă pentru organele administrative care au avut ca obiectiv sancționarea contravențională, iar ulterior demolarea construcțiilor edificate ilegal sau cu nerespectarea rigorilor în materie urbanistică sau privitoare la executarea construcțiilor. Desigur, situația este mai delicată în cazul construcțiilor edificate în extravilan. Conform PUG, acesta va putea fi introdus în intravilanul localităților în condițiile temeinic fundamentate pe baza unui PUZ – plan urbanistic zonal aprobat conform legii. Obținerea unui PUZ reprezintă un proces complex,...

Continue reading

Anulare Certificat de Incadrare în grad de handicap

Emiterea Certificatelor de Încadrare în Grad de Handicap creează adesea o nemulțumire în rândul populației care înțelege să conteste Certificatul de Încadrare emis. În opinia noastră, promovarea unui astfel de litigiu și anularea Certificatului trebuie să fie un obiect major pentru fiecare persoană considerată nedreptățită. AVOCAT ANULARE CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP Este arhicunoscută practică Comisiilor care stabilesc încadrări diferite, iar multe persoane din diferite motive (costuri mari, perioadă mare de timp, comoditate s.a.m.d.) evită procedura judiciară, care este singurul remediu menit să stabilească situația corectă. Practica CEDO și a Curții de Justiție a Uniunii Europene este una elocventă în sensul...

Continue reading

Anulare contravenție pentru lipsa indicatorului rutier de restricționare a vitezei de deplasare

Plângerile contravenționale în materie rutieră sunt o categorie aparte de cauze în repertoriul unui avocat atât datorită similitudinii cauzelor cât și datorită ratei scăzute de câștig. Desigur, opinia este una onestă și nu ne face decât să muncim suplimentar și să oferim cele mai potrivite strategii pentru fiecare situație în parte. Recent, prin strategia aleasă am reușit anularea unui proces-verbal de sancționare contravenționale pentru o presupusă depășire a limitei de viteză. Analiza se referă la Sentința Civilă nr. 533/2022 pronunțată de către Judecătoria Avrig la 16.11.2022 - anulare contravenție pentru depășirea limitei de viteza în lipsa unui indicator cu limitare de...

Continue reading

Publicație în Revista Jurnalul Baroului Cluj

Revista „Jurnalul Baroului Cluj” este indexată ISSN: 2601-2863/ISSN-L: 2601-2863. La propunerea Centrului Național ISSN, publicația „Jurnalul Baroului Cluj” a fost înscrisă în catalogul ROAD (https://road.issn.org), catalog internațional al publicațiilor științifice open-access, administrat de Centrul Internațional ISSN, sub egida UNESCO. Articolul poate fi accesat on-line: https://www.baroul-cluj.ro/wp-content/uploads/2021/12/pascui.pdf  ...

Continue reading

Angajarea răspunderii solidare a administratorilor de către organul fiscal. Recurs admis de către Curtea de Apel Cluj.

Premisa: Organul fiscal prin decizia pe care a emis-o a reținut în esenţă, că societatea X nu a apelat la facilităţile fiscale privind eşalonarea obligaţiilor fiscale, că organul fiscal a întreprins măsuri în vedere recuperării obligaţiilor fiscale, că pentru imposibilitatea achitării obligaţiilor fiscale, administratorii aveau obligaţia să solicite  deschiderea procedurii insolvenţei. Decizia a fost emisă în temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015, C. proc. fiscală. Împotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestaţie care a fost respinsă.             În drept, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 - C.pr.fisc., „pentru obligaţiile...

Continue reading

Principiul proporționalității în dreptul administrativ european.

Am ales să tratez acest principiu datorită implicațiilor practice și datorită frecvenței cu care instanțele de judecată îl nesocotesc. M-am prevalat de proporționalitate atât în litigii contravenționale, cât și în cele de drept administrativ „clasic”. Uneori cu succes, alteori cu speranța de a veni cu acel „nou”, acea inovație care de multe ori lipsește. Totodată, abordarea cauzei prin prisma principiului proporționalității ca ratio decidenti constituie un progres în dreptul administrativ. La nivelul cel mai de bază și simplist, principiul proporționalității vizează situația în care orice măsură luată trebuie să fie bine adaptată și studiată pentru a atinge scopurile pe care...

Continue reading
})(jQuery)